3.13. Θόλωση παράθεσης

3.13.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.34. Παράδειγμα για το φίλτρο «Παραθέσιμο»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Παραθέσιμο»

Αρχικό

Παράδειγμα για το φίλτρο «Παραθέσιμο»

Εφαρμογή φίλτρου «θόλωση παράθεσης»


Η παραθέσιμη θόλωση εφαρμόζεται στην πραγματικότητα από ένα σενάριο Script-Fu που καλεί το πρόσθετο θόλωσης Gauss.

Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται για να μαλακώσει τις ραφές πλακιδίων σε παρατιθέμενα παρασκήνια. Αυτό γίνεται με ανάμειξη και θόλωση του ορίου μεταξύ εικόνων που θα είναι δίπλα μεταξύ τους μετά την παράθεση.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε μόνο τα περιγράμματα εικόνων, δεν μπορείτε να εφαρμόσετε το φίλτρο για τη συνολική εικόνα. Η λύση για να πάρετε το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η εξής:

  1. Duplicate layer (LayerDuplicate Layers) and select it to work on it.

  2. Εφαρμογή φίλτρου «Θόλωση παράθεσης» με ακτίνα 20 εικονοστοιχείων σε αυτή τη στρώση.

  3. Επιλογή όλων (Ctrl+A) και μείωση επιλογής (ΕπιλογήΣυρρίκνωση) για δημιουργία περιγράμματος με το επιθυμητό πλάτος.

  4. Άμβλυνση περιγράμματος στην επιλογή με χρήση ΕπιλογήΆμβλυνση.

  5. Διαγραφή επιλογής με Ctrl+K.

  6. Συγχώνευση στρώσεων με ΣτρώσηΣυγχώνευση με την από κάτω.

3.13.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersBlurTileable Blur….

3.13.3. Επιλογές

Σχήμα 17.35. Επιλογές φίλτρου «Θόλωση παράθεσης»

Επιλογές φίλτρου «Θόλωση παράθεσης»

Ακτίνα

Όσο πιο μεγάλη η ακτίνα, τόσο πιο έντονη η θόλωση. Επιλέγοντας Οριζόντια και Κάθετα, μπορείτε να κάνετε τα οριζόντια και κάθετα περιθώρια παραθέσιμα.

Κάθετη θόλωση, Οριζόντια θόλωση

Αυτές οι επιλογές είναι αυτονόητες.

Τύποι θόλωσης

Επιλογή αλγόριθμου για εφαρμογή:

IIR

για φωτογραφικές ή σαρωμένες εικόνες.

RLE

για εικόνες που δημιουργούνται από υπολογιστή.