3.12. Θόλωση κίνησης εστίασης

3.12.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.32. Φίλτρο θόλωσης κίνησης εστίασης

Φίλτρο θόλωσης κίνησης εστίασης

Αρχικό

Φίλτρο θόλωσης κίνησης εστίασης

Εφαρμογή θόλωσης


Το όνομα αυτού του φίλτρου πρέπει να είναι «ακτινικό». Δημιουργεί θόλωση σε όλες τις κατευθύνσεις γύρω από κέντρο. Το προεπιλεγμένο κέντρο είναι το κέντρο της στρώσης ή της επιλογής. Μπορείτε να ορίσετε το κέντρο κάπου στη στρώση και αυτό το κέντρο εφαρμόζεται στη στρώση ή στην επιλογή εάν υπάρχει.

3.12.2. Επιλογές

Σχήμα 17.33. Επιλογές φίλτρου «θόλωση κίνησης εστίασης»

Επιλογές φίλτρου «θόλωση κίνησης εστίασης»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Κέντρο Χ, Κέντρο Υ

Εδώ, μπορείτε να ορίσετε το κέντρο εστίασης. Οι ολισθητές και τα κουμπιά αυξομείωσης ελέγχουν τη θέση του κέντρου εστίασης στον οριζόντιο και τον κάθετο άξονα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στο ορθογώνιο κουμπί με βέλος στα δεξιά και έπειτα να πατήσετε στην εικόνα για να επιλέξετε συντεταγμένες.

Συντελεστής θόλωσης

Η αύξηση του συντελεστή θα καταλήξει σε περισσότερη θόλωση σε όλες τις κατευθύνσεις της εστίασης.

Στοιχεία ελέγχου στον καμβά

Αυτή η επιλογή (προκαθορισμένη) σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις θόλωσης απευθείας στον καμβά, για ευκολότερη οπτική μικρορύθμιση των ρυθμίσεων θόλωσης. Εμφανίζει μια γραμμή με λαβή και στα δύο άκρα για να διαφοροποιήσει τον παράγοντα θόλωσης και το κέντρο.

Πατήστε το πλήκτρο Alt για να μεταβάλλετε μόνο το κέντρο.

Πατήστε το πλήκτρο Ctrl για να αλλάξετε μόνο τον παράγοντα θόλωσης.