3. Φίλτρα θόλωσης

3.1. Εισαγωγή

Σχήμα 17.2. Αρχικό για επίδειξη

Αρχικό για επίδειξη

Blur filters blur images, or parts of them, in various ways. If there is a selection, only the selected parts of an image will be blurred. There may, however, be some leakage of colors from the unblurred area into the blurred area. To help you pick the one you want, we will illustrate what each does when applied to the image shown at right. These are, of course, only examples: most of the filters have parameter settings that allow you to vary the magnitude or type of blurring.

This category describes the following filters:

Σχήμα 17.3. Θόλωση Gauss (ακτίνα 10)

Θόλωση Gauss (ακτίνα 10)

Το πιο πλατιά χρήσιμο από αυτά είναι η θόλωση Gauss. (Μην αφήνετε τη λέξη "Gauss" να σας τρομάζει: αυτό το φίλτρο κάνει μια εικόνα θολή στον πιο βασικό τρόπο.) Έχει μια ικανοποιητική εφαρμογή που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια πολλή θολή θόλωση σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Σχήμα 17.4. Επιλεκτική θόλωση

Επιλεκτική θόλωση

Το φίλτρο επιλεκτικής θόλωσης σας επιτρέπει να ορίσετε ένα κατώφλι έτσι ώστε μόνο εικονοστοιχεία που είναι παρόμοια μεταξύ τους να θολώνονται μαζί. Είναι συχνά χρήσιμο ως εργαλείο για μείωση δημιουργίας κόκκων σε φωτογραφίες χωρίς θόλωση απότομων ακμών. (Στο παράδειγμα, σημειώστε ότι η δημιουργία κόκκων του παρασκηνίου μειώθηκε.) Η εφαρμογή είναι πολύ πιο αργή από τη θόλωση Gauss, αν και, έτσι δεν θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε, εκτός και πραγματικά χρειάζεστε την επιλεκτικότητα.

Σχήμα 17.5. Εικονοστοιχείωση

Εικονοστοιχείωση

Το φίλτρο εικονοστοιχείωσης παράγει το γνωστό εφέ "Αβραάμ Λίνκολν" μετατρέποντας την εικόνα σε ένα σύνολο μεγάλων τετράγωνων εικονοστοιχείων. (Το φίλτρο Ελαιοποίηση, στην καλλιτεχνική ομάδα φίλτρων, έχει ένα παρόμοιο αποτέλεσμα, αλλά με ακανόνιστες σταγόνες αντί για τέλεια τετράγωνα εικονοστοιχεία.)

[Σημείωση] Σημείωση

Μπορείτε να βρείτε μια ωραία εξήγηση του εφέ Αβραάμ Λίνκολν στο [BACH04]. Θα δείτε ένα πίνακα του Σαλβαντόρ Ντάλι «γιορταστικοί στοχασμοί στη μεσόγειο θάλασσα» να μετατρέπεται σε ένα πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν, όταν το κοιτάτε από απόσταση.

Το φίλτρο θόλωσης κίνησης διαιρείταισε κυκλικό, γραμμικό και εστίασης.

Σχήμα 17.6. Φίλτρο θόλωσης κυκλικής κίνησης

Φίλτρο θόλωσης κυκλικής κίνησης

Το φίλτρο θόλωσης κυκλικής κίνησης θολώνει σε περιστροφική κατεύθυνση γύρω από κέντρο που μπου μπορείτε να ορίσετε.

Σχήμα 17.7. Φίλτρο θόλωσης γραμμικής κίνησης

Φίλτρο θόλωσης γραμμικής κίνησης

Το φίλτρο θόλωσης γραμμικής κίνησης θολώνει σε κατεύθυνση που μπορείτε να ορίσετε.

Σχήμα 17.8. Φίλτρο θόλωσης κίνησης εστίασης

Φίλτρο θόλωσης κίνησης εστίασης

Το φίλτρο θόλωσης εστιακής κίνησης θολώνει σε ακτινική κατεύθυνση γύρω από κέντρο που μπορείτε να ορίσετε.

Τελικά, το φίλτρο θόλωση παράθεσης είναι στην πραγματικότητα το ίδιο πράμα όπως η θόλωση Gauss, εκτός από το ότι αναδιπλώνει γύρω από τα άκρα μιας εικόνας για να σας βοηθήσει να μειώσετε τα εφέ άκρης, όταν δημιουργείτε ένα μοτίβο παραθέτοντας πολλαπλά αντίγραφα της εικόνας δίπλα-δίπλα.