7.4. Grupo de capas nuevo

Este comando crea un grupo de capas nuevo directamente. Consulte la Sección 5, “Grupos de capas”.

7.4.1. Activar el comando

  • You can access this command from the main menu through LayerNew Layer Group…, or from the layer context menu you get by right clicking on the layer dialog.