5.16. Pyöritä ja purista

5.16.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.94. Esimerkki Pyöritä ja purista suodattimesta

Esimerkki Pyöritä ja purista suodattimesta

Alkuperäinen kuva

Esimerkki Pyöritä ja purista suodattimesta

Suodatin käytettynä


Pyöritä ja purista vääristää kuvaasi kosentrisesti.

Pyöritä (applying a non-zero Whirl angle) vääristää kuvaa kuten pyörre, joka syntyy kun tyhjennät kylpyammeesi.

Puristus tyhjällä rotaatiolla voidaan verrata siihen, että kuva asetetaan pehmeän kumipinnan päälle ja puristetaan reunoja tia kulmia. Jos puristuksen määrän liukusäädin asetetaan negatiiviseksi arvoksi, näyttää että joku on yrittänyt työntää pyöreää objektia sinua kohti kumikerroksen takaa. Jos puristuksen määrä on asetettu positiiviseksi, näyttää, että joku yrittää vetää tai imeä pintaa takaapäin poispäin sinusta.

[Vihje] Vihje

Puristus efektiä voidaan joskus käyttää kompensoimaan kuvan vääristystä, jonka teleobjektiivi tai kalansilmälinssit aiheuttavat (tynnyrivääristymä).

Kuva 17.95. Kuvitus

Kuvitus

Alkuperäinen

Kuvitus

Pyöritetty

Kuvitus

Puristettu


5.16.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersDistortsWhirl and Pinch….

5.16.3. Parametriasetukset

Kuva 17.96. Pyöritä ja purista suodattimen asetukset

”Pyöritä ja purista” suodattimen asetukset

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Huomaa] Huomaa

These options are described in Kohta 2, ”Common Features”.

Whirl

The clockwise or counter clockwise angle (-360 to +360). Controls how many degrees the affected part of the image is rotated.

Pinch

The pinch amount (-1 to +1) determines how strongly the affected part of the image is pinched.

Säde

Pyörteen leveys (0.0-2.0). Määrittää kuinka paljon kuvan osaa vääristetään. Jos asetat Säteen 2, vaikuttaa se koko kuvaan. Jos asetat Säteen 1, vaikuttaa se puoleen kuvasta. Jos Säde on 0, vaikutusta ei ole ollenkaan (kuvittele ympyrän säde, jossa keskusta on 0, puolessa välissä 1).