5.16. Στροβιλισμός και πίεση

5.16.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.94. Παράδειγμα για το φίλτρο στροβιλισμός και πίεση

Παράδειγμα για το φίλτρο στροβιλισμός και πίεση

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο στροβιλισμός και πίεση

Εφαρμογή φίλτρου


«Στροβιλισμός και πίεση» παραμορφώνουν την εικόνα σας με ομόκεντρο τρόπο.

Ο «στροβιλισμός» (εφαρμογή μιας μη μηδενικής γωνίας στροβιλισμού) παραμορφώνει την εικόνα όπως η μικρή ρουφήχτρα που εμφανίζεται όταν αδειάζετε το μπάνιο σας.

Η «πίεση», με μηδενική περιστροφή, μπορεί να συγκριθεί με την εφαρμογή στην εικόνα σας σε μια μαλακή ελαστική επιφάνεια και σφίξιμο στις ακμές ή γωνίες. Εάν ο ολισθητής ποσότητας πίεσης οριστεί σε αρνητική τιμή, θα φαίνεται σαν κάποιος να προσπαθεί να πιέσει ένα στρογγυλό αντικείμενο επάνω προς εσάς πίσω από το δέρμα του ελαστικού. Εάν η ποσότητα πίεσης οριστεί σε θετική τιμή, φαίνεται σαν κάποιος να σέρνει ή να απομυζά την επιφάνεια από πίσω και μακριά από σας.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Το εφέ «πίεση» μπορεί μερικές φορές να χρησιμοποιηθεί για αντιστάθμιση της παραμόρφωσης εικόνας που παράγεται από τηλεφωτογραφία ή υπερευρυγώνιους φακούς («παραμόρφωση βαρελιού»).

Σχήμα 17.95. Επεξήγηση

Επεξήγηση

Αρχικό

Επεξήγηση

Με στροβιλισμό

Επεξήγηση

Με πίεση


5.16.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersDistortsWhirl and Pinch….

5.16.3. Ρυθμίσεις παραμέτρων

Σχήμα 17.96. Επιλογές φίλτρου «στοβιλισμού και πίεσης»

Επιλογές φίλτρου «στοβιλισμού και πίεσης»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Στροβιλισμός

Δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη γωνία (-360 μέχρι +360). Ελέγχει πόσες μοίρες περιστρέφεται το επηρεαζόμενο μέρος της εικόνας.

Πίεση

Η ποσότητα πίεσης (-1 έως +1) καθορίζει πόσο δυνατά το επηρεαζόμενο μέρος της εικόνας σφίγγεται.

Ακτίνα

Πλάτος ρουφήχτρας (0,0-2,0). Καθορίζει πόσο επηρεάζεται η εικόνα από την παραμόρφωση. Εάν ορίσετε την ακτίνα σε 2, όλη η εικόνα θα επηρεαστεί. Εάν ορίσετε την ακτίνα σε 1, θα επηρεαστεί η μισή εικόνα. Εάν η ακτίνα οριστεί σε 0, δεν θα επηρεαστεί καθόλου (σκεφτείτε το ως την ακτίνα κύκλου με 0 στο κέντρο και 1 στη μέση).