4.4. Käännä

Käännä komento kääntää valinnan nykyisessä kerroksessa. Tämä tarkoittaa että kaikki kerroksen sisältö joka oli aikaisemmin valinnan ulkopuolella on nyt sen sisällä, ja toisinpäin. Jos valintaa ei ollu aikaisemmin, komento valitsee koko kerroksen.

[Varoitus] Varoitus

Do not confuse this command with the Invert colors command.

4.4.1. Komennon aktivointi

  • You can access this command from the main menu through SelectInvert,

  • or by using the keyboard shortcut Ctrl+I,

  • tai klikata vastaavaa ikonia Valinta Editori