4.4. Αντιστροφή

Η εντολή Αντιστροφή αντιστρέφει την επιλογή στην τρέχουσα στρώση. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα περιεχόμενα της στρώσης που ήταν προηγουμένως έξω από την επιλογή είναι τώρα μέσα και αντίστροφα. Εάν δεν υπήρχε καμία επιλογή πριν, η εντολή επιλογή όλη τη στρώση.

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Μην συγχέετε αυτήν την εντολή με την εντολή Αντιστροφή χρωμάτων.

4.4.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπιλογήΑντιστροφή,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+l,

  • ή κλικ στην αντίστοιχη εικόνα στο Επεξεργασία επιλογής