5.14. Εμφάνιση ορίου στρώσης

Η εντολή Εμφάνιση ορίων στρώσης ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εμφάνιση της κίτρινης διακεκομμένης γραμμής που περιβάλλει μια στρώση στο παράθυρο εικόνας. Η διακεκομμένη γραμμή είναι στην πραγματικότητα ορατή μόνο όταν η στρώση είναι μικρότερη από το παράθυρο εικόνας. Όταν η στρώση έχει το ίδιο μέγεθος όπως το παράθυρο εικόνας, το όριο στρώσης σκοτεινιάζει από το περίγραμμα εικόνας.

Μπορείτε να ορίσετε την προεπιλογή για τα όρια στρώσης στο διάλογο Εμφάνιση παράθυρου εικόνας.

5.14.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ViewShow Layer Boundary.