5.19. Kaari vääristys

5.19.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.101. Esimerkki Kaari vääristys suodattimesta

Esimerkki Kaari vääristys suodattimesta

Alkuperäinen kuva

Esimerkki Kaari vääristys suodattimesta

Kaari vääristys suodatin käytettynä


Tämä suodatin antaa sinun luoda kaaren, jota käytetään vääristämään aktiivista kerrosta tai valintaa. Vääristys levitetään asteittain kuvasta tai valinnasta reunasta reunaan.

5.19.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersDistortsCurve Bend….

5.19.3. Asetukset

Kuva 17.102. Kaari vääristys suodattimen asetukset

”Kaari vääristys” suodattimen asetukset

Esikatselu

Esikatselu näyttää muutokset kuvaan tai valintaan ilman että kuvaa muutetaan ennen kuin painat OK nappia.

Esikatsele kerran

Tämä nappi antaa sinun päivittää esikatselun joka kerta kun tarvitset sitä.

Automaattinen esikatselu

Tällä asetuksella esikatselu muuttuu reaaliajassa. Tämä vaatii paljon laskentatehoa ja voi pidentää työskentelyn aikaa. Erityisesti sen huomaa kun käytetään Kiertämistä.

Asetukset
Kierrä

Voit asettaa suodattimen kulman (0-360 vastapäivään). Oletusarvo on 0: Kaari tulee käytetyksi ylemmästä- ja/tai alemmasta reunasta. Asetettuna 90:een, se käytetään vasemmasta- ja/tai oikeasta reunasta.

Tasoitus, Antialiasing

Vääristysprosessi voi luoda kovia ja rosoisia reunoja. Nämä kaksi asetusta parantavat tätä.

Työskentele kopion kanssa

Tämä asetus luo uuden kerroksen nimeltään Curve_bend_dummy_layer_b, josta tulee aktiivinen kerros, antaen sinun nähdä muutokset kuvaasi normaalissa koossa muuttamatta alkuperäistä kuvaa ennen kuin painat OK painiketta.

Muuta kaarta

Tässä ruudukossa sinulla on merkitty vaakasuora viiva, jossa on solmut molemmissa päissä. Nämä solmut edustavat oletuksena kuvan yläreunaa. Jos painat tätä kaarta, uusi solmu ilmestyy, jota voit liikuttaa muokataksesi kaarta kuten haluat. Voit luoda useita solmuja kaareen.

Sinulla voi olla ainoastaan kaksi käyrää ruudukossa, joista yksi on niin kutsuttu ylempi reuna ja toinen alempi reuna. Voit aktivoida toisen niistä valitsemalla Ylemmän tai Alemman radiopainikkeen.

Jos käytät VapaaKaaren tyyppi asetusta, kaari jonka piirrät korvaa aktiivisen kaaren.

Reunan kaari

Voit asettaa kumpaan Ylempään vai Alempaan reunaan aktiivinen kaari käytetään, kierroksen mukaan.

[Varo] Varo

Muista että reunan kaari riippuu kierrosta. Esimerkiksi Kierrä = 90° ylempi kaari käytetäänkin vasempaan reunaan.

Kaaren tyyppi

Pehmennyksellä, saat automaattisesti hyvin pyöristetyn kaaren kun liikutat solmua.

Vapaa asetus antaa sinun piirtää kaaren vapaalla kädellä. Se korvaa aktiivisen kaaren.

Napit
Kopioi

Kopioi aktiivinen kaari toiseen reunaan.

Peilaa

Peilaa aktiivinen kaari toiseen reunaan.

Vaihda

Vaihda Ylempi ja Alempi kaari keskenään.

Resetoi

Resetoi aktiivinen kaari

Avaa

Lataa kaari tiedostosta.

Tallenna

Tallenna kaari tiedostoon.