5.19. Corba

5.19.1. Visió general

Figura 17.101. Exemple d'aplicació del filtre Distorsió de la corba

Exemple d'aplicació del filtre Distorsió de la corba

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Distorsió de la corba

Filtre «Distorsió de la corba» aplicat


Aquest filtre us permet crear una corba que s'utilitzà per a distorsionar la capa o selecció activa. La distorsió s'aplica gradualment, d'una vora a l'altre de la imatge o selecció.

5.19.2. Activació el filtre

Podeu trobar aquest filtre en el menú principal FiltresDistorsionsCorba....

5.19.3. Opcions

Figura 17.102. Opcions del filtre «Distorsió de la corba»

Opcions del filtre «Distorsió de la corba»

Previsualització

La previsualització mostra els canvis en la imatge o selecció sense modificar la imatge fins que premeu D'acord.

Previsualitza una vegada

Aquest botó us permet actualitzar una previsualització cada vegada que ho necessiteu.

Previsualització automàtica

Amb aquesta opció, la previsualització s'actualitza en temps real. Això necessita molts càlculs i pot alentir el treball. Això és molt evident quan utilitzem «Rotació».

Opcions
Gira

Podeu ajustar l'angle d'aplicació del filtre (0-360 en sentit antihorari). Per defecte és 0: la corba s'aplicarà des de la vora superior i/o des de l'inferior. Si s'estableix a 90, s'aplicarà des de la vora esquerra i/o des de la dreta.

Suavitzador, Antialiàsing

El procés de distorsió podria crear vores dures i dentades. Les dues opcions permeten millorar aquest aspecte.

Treballa en una còpia

Aquesta opció crea una capa anomenada «Curbe_bend_dummylayer_b» que serà la capa activa, us permet de veure els canvis en la imatge a mida normal sense afectar la imatge original fins que no premeu el botó D'acord.

Modifica les corbes

En aquesta quadrícula, hi ha una línia horitzontal, amb un node en els dos finals, que representa per defecte la vora superior de la imatge. Si feu clic sobre aquesta corba, apareix un nou node, que es pot arrossegar per a modificar la corba. Podeu crear diversos nodes sobre la corba i també podeu moure els nodes extrems per a crear un efecte de perspectiva.

Només es pot tenir dues corbes en la quadrícula, una per a la vora «superior» i una altra per a la «inferior». Podeu activar una d'elles marcant la casella Superior o Inferior.

Si utilitzeu l'opció Tipus de corba lliure, la corba traçada reemplaçarà la corba activa.

Corba per a la vora

Podeu triar si la corba activa s'aplicarà a la vora Superior o a la vora Inferior, segons la rotació.

[Atenció] Atenció

Recordeu que la vora de la corba depèn de la rotació. Per exemple, amb una rotació de 90 °, la corba superior s'aplicarà a la vora esquerra.

Tipus de corba

Amb l'opció Suau, obtindreu automàticament una corba ben arrodonida quan arrossegueu un node.

L'opció Lliure us permet dibuixar una corba a mà alçada. Reemplaçarà la corba activa.

Botons
Copia

Copia la corba activa a l'altra vora.

Mirall

Reflecteix la corba activa a l'altra vora.

Intercanvia

Intercanvia la corba Superior i la Inferior.

Restableix

Restableix la corba activa.

Obre

Carrega la corba des d'un fitxer.

Desa

Desa la corba en un fitxer.