8.20. Spalvų pagerinimas

The Color Enhance command stretches the Chroma range of the colors in the layer to the maximum possible, without altering Hue and Lightness. It does this by converting the colors to CIE LCh space, then stretching the Chroma range to be as large as possible, and finally converting the colors back to its native color space.

[Pastaba] Pastaba

This command does not work on Grayscale images. If the image is Grayscale, the menu entry is disabled.

8.20.1. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through ColorsAutoColor Enhance.

8.20.2. Spalvų pagerinimas pavyzdys

Pav. 16.170. Originalus paveikslėlis

Originalus paveikslėlis

Aktyvus sluoksnis ir jo raudona, žalia ir mėlyna histogramos prieš Spalvų pagerinimą.


Pav. 16.171.  Command applied

Command applied

Aktyvus sluoksnis ir jo raudona, žalia ir mėlyna histogramos įvykdžius komandą Spalvų pagerinimas. Gautas rezultatas ne visada gali patenkinti jūsų lūkesčius.