8.20. Förbättra färger

Kommandot Förbättra färger sträcker ut kromaintervallet för färgerna i lagret till det största möjliga, utan att ändra nyans och ljushet. Det gör detta genom att konvertera färgerna till CIE LCh-rymden, sedan sträcka ut kromaintervallet att vara så stort som möjligt, och slutligen konvertera tillbaka färgerna till deras inhemska färgrymd.

[Notera] Notera

Detta kommando fungerar inte på gråskalebilder. Ifall bilden är i gråskala så kommer menyobjektet vara inaktiverat.

8.20.1. Activating the Command

  • Du kan komma åt kommandot från huvudmenyn genom FärgerAutoFörbättra färger.

8.20.2. Color Enhance example

Figur 16.167. Ursprunglig bild

Ursprunglig bild

Det aktiva lagret och dess röda, gröna och blå histogram före Förbättra färger.


Figur 16.168. Kommando tillämpat

Kommando tillämpat

The active layer and its Red, Green and Blue histograms after Color Enhance. The result may not always be what you expect.