8.20. Millora del color

L'ordre Millora el color estira l'interval croma dels colors de la capa al màxim possible, sense alterar el to i la lluminositat. Ho fa convertint els colors a espai CIE LCh, després estirant l'interval croma perquè sigui el més gran possible, i finalment tornant a convertir els colors al lloc dels colors natius.

[Nota] Nota

Aquesta ordre no funciona amb imatges en escala de grisos. Si la imatge és en escala de grisos, l'entrada del menú està desactivada.

8.20.1. Activa l'ordre

  • You can access this command from the main menu through ColorsAutoColor Enhance.

8.20.2. Exemple de «Millora del color»

Figura 16.169. Imatge original

Imatge original

La capa activa i els histogrames vermell, verd i blau abans de la «Millora del color».


Figura 16.170. Ordre aplicada

Ordre aplicada

La capa activa i els seus histogrames vermell, verd i blau després de «Millora del color». El resultat no sempre serà el que espereu.