5.16. Rodyti gaires

Komanda Rodyti gaires įjungia ir išjungia gairių rodymą paveikslėlio lange.

Numatytuosius gairių parametrus galite nustatyti dialoge Paveikslėlio lango išvaizda.

5.16.1. Komandos aktyvavimas

  • You can access this command from the main menu through ViewShow Guides,

  • arba naudojant klavišų kombinaciją Shift+Ctrl+T.