5.16. Εμφάνιση οδηγών

Η εντολή Εμφάνιση οδηγώνενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εμφάνιση του Οδηγοί στο παράθυρο εικόνας.

Μπορείτε να ορίσετε την προεπιλογή για τους οδηγούς στο διάλογο Εμφάνιση παράθυρου εικόνας.

5.16.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ViewShow Guides,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Shift+Ctrl+T.