5.16. Vis hjelpelinjer

Kommandoen Vis hjelpelinjer gjer Hjelpelinjene tilgjengelege eller utilgjengelege i biletvindauget.

Du kan forandre normalvisinga for hjelpelinjene i dialogvindauget innstillingar for biletvindauget i menyen for brukarinnstillingane.

5.16.1. Aktivering

  • You can access this command from the main menu through ViewShow Guides,

  • eller med snarvegen Shift + Ctrl + T.