3. Verouderde laagmodi

Sinds GIMP 2.10 zijn de laagmodi veranderd. De oude perceptuele laagmodi zijn nog steeds beschikbaar voor achterwaartse compatibiliteit. Ze worden Verouderde laagmodi genoemd. Deze oude laagmodi worden gebruikt bij het laden van afbeeldingen die zijn gemaakt vóór de introductie van de nieuwe, meestal lineaire, laagmodi.

Zie de standaard Laagmodi voor meer informatie over laagmodi in het algemeen.

Afbeelding 8.47. Een oude laagmodus selecteren

Een oude laagmodus selecteren

The Layers Dialog showing the Een oude laagmodus selecteren drop-down.


If you need to stay compatible with older GIMP versions or you need to use the legacy layer modes for other reasons, select the icon next to the Mode drop-down and change the setting from Default to Legacy mode. The Mode drop-down will now only show legacy layer modes. All modes will have (legacy) behind their name (the selected mode will use the short version (l)).

Afbeelding 8.48. Afbeeldingen (maskers) gebruikt in de voorbeelden van Laag modus

Afbeeldingen (maskers) gebruikt in de voorbeelden van Laag modus

Masker 1

Afbeeldingen (maskers) gebruikt in de voorbeelden van Laag modus

Masker 2 (opmerking: deze afbeelding is niet het werkelijke gebruikte masker, maar een screenshot van het masker met het dambordpatroon van GIMP dat de transparante delen aangeeft )


Afbeelding 8.49. Afbeeldingen (achtergronden) die worden gebruikt voor de voorbeelden van de laagmodus

Afbeeldingen (achtergronden) die worden gebruikt voor de voorbeelden van de laagmodus

Sleutelhanger

Afbeeldingen (achtergronden) die worden gebruikt voor de voorbeelden van de laagmodus

Eenden


De beschrijvingen hieronder worden soms erg technisch. Die gedeelten kregen niet de prioriteit van uw vertaler. Als het u interesseert kunt u vast wel uit het Engels ontcijferen hoe de berekeningen van de verschillende modi gaan.

De berekeningen worden schematisch genoteerd, bijvoorbeeld de rekenregel

Vergelijking 8.1. Voorbeeld


betekent, Voor elk pixel in de bovenste (Masker) en onderste (Image) laag, tel elk van de corresponderende kleur componenten op om het Eindresultaat voor de pixel kleur te krijgen. Pixel kleur componenten kunnen alleen tussen 0 en 255 liggen.

[Opmerking] Opmerking

Tenzij het anders wordt beschreven worden negatieve uitkomsten altijd afgerond naar 0 en uitkomsten boven 255 naar 255.

De onderstaande voorbeelden tonen de effecten van elk van de oude modi. Merk op dat we voor de eenvoud (verouderd) zullen weglaten bij het noemen van de laagmodi hier.

Aangezien het resultaat van elke modus enorm kan variëren afhankelijk van de gebruikte kleuren in de lagen geven deze voorbeelden hooguit een algemeen idee van hoe een modus werkt en zult u er zelf veel mee moeten experimenteren om het in de vingers te krijgen. U zou ook kunnen beginnen met twee lagen die vergelijkbaar, maar een beetje veranderd zijn, (vervaagd, verplaatst, gedraaid, etc.) om te zien wat de verschillende modi doen.

Normale Laag methodes

Normaal

Alleen Normaal is normaal in deze groep.

Afbeelding 8.50. Voorbeeld van Laag modus Normaal

Voorbeeld van Laag modus “Normaal”

Beide afbeeldingen zijn met elkaar gemengd met dezelfde intensiteit.

Voorbeeld van Laag modus “Normaal”

Bij 100% dekking ziet u in de modus Normaal alleen de bovenste laag.


Normaal is de oorspronkelijke modus. De bovenste laag bedekt alle lagen er onder. Als u iets wil zien van de lagen eronder moet u gedeeltes van deze laag transparant maken of de dekking van de laag lager maken.

De berekening is:

Vergelijking 8.2. Berekening voor laag modus Normaal


Oplossen

Afbeelding 8.51. Voorbeeld van Laag modus Oplossen

Voorbeeld van Laag modus “Oplossen”

Beide afbeeldingen zijn met elkaar gemengd met dezelfde intensiteit.

Voorbeeld van Laag modus “Oplossen”

Bij 100% dekking is alleen de bovenste laag zichtbaar bij de modus Oplossen.


De modus Oplossen Laat de bovenste laag oplossen in die eronder door een patroon van willekeurige pixels te tonen in gebieden met transparantie. Dit is nuttig als methode voor de laag, maar wordt ook veel gebruikt als tekenmethode.

Dit is het best zichtbaar aan de randen van de afbeelding. U ziet het mooi op een vergroting. De linker afbeelding toont de modus Normaal (vergroot) en het rechterplaatje toont dezelfde twee lagen maar dan in de modus Oplossen, waarin u duidelijk ziet hoe de pixels verwateren.

Afbeelding 8.52. Vergrote schermafbeeldingen

Vergrote schermafbeeldingen

Modus Normaal.

Vergrote schermafbeeldingen

Modus Oplossen.


Methoden met Lichter maken

Enkel Lichter maken

Afbeelding 8.53. Voorbeeld van de Laag modus Enkel Lichter maken

Voorbeeld van de Laag modus “Enkel Lichter maken”

Masker 1 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.

Voorbeeld van de Laag modus “Enkel Lichter maken”

Masker 2 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.


De modus Enkel Lichter maken vergelijkt per pixel en per kleur de waarden in de bovenste en de lagere laag en geeft het grootste van de beide getallen als resultaat. Een zwarte laag heeft dus geen effect en een witte laag zal een wit eindresultaat geven.

De berekening is:

Vergelijking 8.3. Berekening voor laag modus Enkel Lichter maken


De modus is commutatief, de volgorde van de lagen maakt niet uit.

Scherm

Afbeelding 8.54. Voorbeeld van de laagmodus Scherm

Voorbeeld van de laagmodus “Scherm”

Masker 1 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.

Voorbeeld van de laagmodus “Scherm”

Masker 2 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.


De modus Scherm voert een ingewikkelde berekening uit op de beide lagen. Die resulteert in een wat lichtere afbeelding met de lichtere delen van beide lagen, soms een gebleekt effect. Een zwarte laag heeft met deze methode geen effect en een witte laag zal een witte afbeelding opleveren. Donkere kleuren in de afbeelding zullen transparanter naar voren komen.

De berekening is:

Vergelijking 8.4. Berekening voor laag modus Scherm


De modus is commutatief, de volgorde van de lagen maakt niet uit.

Tegenhouden

Afbeelding 8.55. Voorbeeld van de laagmodus Tegenhouden

Voorbeeld van de laagmodus “Tegenhouden”

Masker 1 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.

Voorbeeld van de laagmodus “Tegenhouden”

Masker 2 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.


Doordrukken modus vermenigvuldigt de pixel waarden in de onderste laag met 256, en deelt dat door de inverse van de pixel waarde van de bovenste laag. Het resultaat is meestal een lichte afbeelding, maar sommige kleuren kunnen omgekeerd zijn.

In de fotografie is tegenhouden een techniek in de donkere kamer om de belichting in bepaalde delen van de foto te verminderen zodat er meer details in de schaduwpartijen te zien zijn. Als u het voor dit doel wil gebruiken dan zal dat het best werken op afbeeldingen in grijswaarden en met schildergereedschap in plaats van als Laag modus.

De berekening is:

Vergelijking 8.5. Berekening voor laag modus Tegenhouden


Optellen

Afbeelding 8.56. Voorbeeld van de laagmodus Optellen

Voorbeeld van de laagmodus “Optellen”

Masker 1 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.

Voorbeeld van de laagmodus “Optellen”

Masker 2 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.


Laagmodus Optellen is heel eenvoudig: De pixel-waarden van de onderste en de bovenste laag worden bij elkaar opgeteld. Dat levert een afbeelding op die lichter is dan elk van de twee. Als een optelling boven het maximum van 255 uitkomt zal die op 255 worden afgekapt.

De berekening is:

Vergelijking 8.6. Berekening voor laag modus Optellen


De modus is commutatief, de volgorde van de lagen maakt niet uit.

Laagmethoden met donkerder maken

Enkel donkerder maken

Afbeelding 8.57. Voorbeeld van de laagmodus Enkel donkerder maken

Voorbeeld van de laagmodus “Enkel donkerder maken”

Masker 1 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.

Voorbeeld van de laagmodus “Enkel donkerder maken”

Masker 2 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.


De modus Enkel donkerder maken vergelijkt per kleur en per pixel de bovenste en de onderste laag en gebruikt de kleinste van de twee getallen als resultaat. Hier hebben dus witte lagen geen effect en leidt een zwarte laag tot een zwart eindresultaat.

De berekening is:

Vergelijking 8.7. Berekening voor laag modus Enkel donkerder maken


De modus is commutatief, de volgorde van de lagen maakt niet uit.

Vermenigvuldigen

Afbeelding 8.58. Voorbeeld van de laagmodus Vermenigvuldigen

Voorbeeld van de laagmodus “Vermenigvuldigen”

Masker 1 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.

Voorbeeld van de laagmodus “Vermenigvuldigen”

Masker 2 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.


De modus Vermenigvuldigen vermenigvuldigt de pixel waarden in de bovenste laag met die in de onderste laag en deelt het resultaat door 255. Het resultaat is doorgaans een donkerder afbeelding. Als een van de lagen wit is dan is het resultaat de andere laag; is de ene zwart dan is het resultaat zwart.

De berekening is:

Vergelijking 8.8. Berekening voor laag modus Vermenigvuldigen


De modus is commutatief, de volgorde van de lagen maakt niet uit.

Doordrukken

Afbeelding 8.59. Voorbeeld van de laagmodus Doordrukken

Voorbeeld van de laagmodus “Doordrukken”

Masker 1 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.

Voorbeeld van de laagmodus “Doordrukken”

Masker 2 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.


De modus Doordrukken is weer een ingewikkelder berekening die de neiging heeft de afbeelding donkerder te maken, een beetje vergelijkbaar met Vermenigvuldigen.

In de fotografie is doordrukken een techniek in de donkere kamer om de belichting in sommige delen van de foto te verhogen. Dat levert meer detail op in de lichte delen van de foto. Wilt u het voor dit doel gebruiken dan zal dat het best werken met een tekengereedschap in plaats van een laag modus en op afbeeldingen zonder kleur, in grijswaarden.

De berekening is:

Vergelijking 8.9. Berekening voor laag modus Doordrukken


Laag methodes met contrast

Bedekken

Afbeelding 8.60. Voorbeeld van de laagmodus Bedekken

Voorbeeld van de laagmodus “Bedekken”

Masker 1 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.

Voorbeeld van de laagmodus “Bedekken”

Masker 2 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.


De modus Bedekken keert in theorie de pixelwaarde van de onderste laag om, vermenigvuldigt deze met twee keer de pixelwaarde van de bovenste laag, voegt die toe aan de oorspronkelijke pixelwaarde van de onderste laag, deelt door 255 en vermenigvuldigt vervolgens met de pixelwaarde van de oorspronkelijke onderste laag en deelt opnieuw door 255.

Door een bug [4] is de werkelijke vergelijking gelijk aan Zacht licht. Dit wordt niet opgelost voor de oude laagmodus. Zelfs als u de oude laagmodus expliciet gebruikt, stelt GIMP nog steeds de standaardmodus Bedekken in. In afbeeldingen waarvoor de oude modus bedekken is ingesteld voor een laag, zal dat automatisch worden gewijzigd in Zacht licht (v), omdat dat is wat het feitelijk is.

Zacht licht

Afbeelding 8.61. Voorbeeld van de laagmodus Zacht licht

Voorbeeld van de laagmodus “Zacht licht”

Masker 1 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.

Voorbeeld van de laagmodus “Zacht licht”

Masker 2 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.


De modus Zacht licht is op geen enkele manier verwant aan de Hard licht modus, maar het resulteert voornamelijk in zachtere randen en minder heldere kleuren. Het lijkt wel veel op de modus Hard licht, in sommige versies van GIMP zijn beide methoden zelfs identiek.

The equation is complicated. It needs Rs, the result of Screen mode:

Vergelijking 8.10. Berekening voor laag modus Scherm


Vergelijking 8.11. Berekening voor laag modus Zacht licht


Hard licht

Afbeelding 8.62. Voorbeeld van de laagmodus Hard licht

Voorbeeld van de laagmodus “Hard licht”

Masker 1 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.

Voorbeeld van de laagmodus “Hard licht”

Masker 2 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.


De modus Hard licht is helemaal ingewikkeld met een berekening in twee delen: een voor de donkere en een voor de lichte kleuren in de bovenste laag. Deze modus laat zich gebruiken bij het combineren van twee foto's om heldere kleuren en scherpe randen te verkrijgen.

De berekening is verschillend voor waarden boven en onder de 128:

Vergelijking 8.12. Berekening voor laag modus Hard light, M > 128


Vergelijking 8.13. Berekening voor laag modus Hard licht, M < 128


Lagen methodes met inversie

Verschil

Afbeelding 8.63. Voorbeeld van de laagmodus Verschil

Voorbeeld van de laagmodus “Verschil”

Masker 1 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.

Voorbeeld van de laagmodus “Verschil”

Masker 2 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.


De modus Verschil trekt de pixelwaarde van de bovenste laag af van de onderste, of andersom zodat er een positief getal uit komt. Dat leidt meestal tot een wat vreemd resultaat, en er is ook gauw een negatief-effect in te herkennen.

De berekening is:

Vergelijking 8.14. Berekening voor laag modus Verschil


De modus is commutatief, de volgorde van de lagen maakt niet uit.

Aftrekken

Afbeelding 8.64. Voorbeeld van de laagmodus Aftrekken

Voorbeeld van de laagmodus “Aftrekken”

Masker 1 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.

Voorbeeld van de laagmodus “Aftrekken”

Masker 2 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.


Aftrekken houdt in dat de pixelwaarden van de bovenste laag worden afgetrokken van de onderste, met een minimale waarde van 0. Dat levert dus een donkerder afbeelding op. Als de bovenste laag ook al donker is zal er vaker geheel zwart in voorkomen omdat de waarde 0 zwart is.

De berekening is:

Vergelijking 8.15. Berekening voor laag modus Aftrekken


Korrel weghalen

Afbeelding 8.65. Voorbeeld van de laagmodus Korrel weghalen

Voorbeeld van de laagmodus “Korrel weghalen”

Masker 1 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.

Voorbeeld van de laagmodus “Korrel weghalen”

Masker 2 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.


De modus Korrel weghalen Wordt verondersteld de korrel uit de film te halen en in de nieuwe laag zichtbaar te maken. Hij kan ook worden gebruikt om een Reliëf effect te creëren. De bewerking is de pixelwaarde van de bovenste laag aftrekken van de onderste en er dan 128 bij optellen, en daarbij binnen de grenzen van 0..255 blijven.

De berekening is:

Vergelijking 8.16. Berekening voor laag modus Korrel weghalen


Korrel toevoegen

Afbeelding 8.66. Voorbeeld van de laagmodus Korrel toevoegen

Voorbeeld van de laagmodus “Korrel toevoegen”

Masker 1 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.

Voorbeeld van de laagmodus “Korrel toevoegen”

Masker 2 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.


De modus Korrel toevoegen combineert een korrel laag met de volgende laag zodat er een korrelige versie van de oorspronkelijke laag overblijft. Hij veronderstelt als bovenste laag een laag zoals die door de bewerking Korrel weghalen wordt gemaakt. De bewerking is het optellen van de pixels van de beide lagen, van het resultaat 128 aftrekken, en de grenzen van 0..255 daarop toepassen.

De berekening is:

Vergelijking 8.17. Berekening voor laag modus Korrel toevoegen


Delen

Afbeelding 8.67. Voorbeeld van de laagmodus Delen

Voorbeeld van de laagmodus “Delen”

Masker 1 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.

Voorbeeld van de laagmodus “Delen”

Masker 2 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.


De modus Delen vermenigvuldigt om te beginnen de pixelwaarden in de onderste laag met 255 en deelt dat dan door de overeenkomstige pixelwaarde in de bovenste laag (+1 om delen door 0 te voorkomen). Dat levert vaak een lichtere afbeelding op die er nog wel eens verbrand uit kan zien.

De berekening is:

Vergelijking 8.18. Berekening voor laag modus Delen


Methodes met HSV componenten

HSV Tint (Hue)

Afbeelding 8.68. Voorbeeld van de laagmodus HSV Tint

Voorbeeld van de laagmodus “HSV Tint”

Masker 1 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.

Voorbeeld van de laagmodus “HSV Tint”

Masker 2 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.


De modus HSV Tint gebruikt de tint van de bovenste laag en de verzadiging en waarde van de onderste laag om de resulterende afbeelding te vormen. Als de verzadiging van de bovenste laag echter nul is, wordt de tint ook uit de onderste laag gehaald.

HSV Verzadiging (Saturation)

Afbeelding 8.69. Voorbeeld van de laagmodus HSV Verzadiging

Voorbeeld van de laagmodus “HSV Verzadiging”

Masker 1 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.

Voorbeeld van de laagmodus “HSV Verzadiging”

Masker 2 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.


De modusHSV verzadiging gebruikt de verzadiging van de bovenste laag en de tint en waarde van de onderste laag om de resulterende afbeelding te vormen.

HSL Kleur

Afbeelding 8.70. Voorbeeld van Laag modus HSL Kleur

Voorbeeld van Laag modus “HSL Kleur”

Masker 1 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.

Voorbeeld van Laag modus “HSL Kleur”

Masker 2 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.


De modus HSL Kleur gebruikt de tint en verzadiging van de bovenste laag en de lichtheid van de onderste laag om de resulterende afbeelding te vormen.

HSV Waarde (Value)

Afbeelding 8.71. Voorbeeld van Laag modus HSV Waarde

Voorbeeld van Laag modus “HSV Waarde”

Masker 1 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.

Voorbeeld van Laag modus “HSV Waarde”

Masker 2 is gebruikt als bovenste laag met 100% dekking.


In de modus HSV Waarde worden de waarde van de bovenste laag en de verzadiging en tint van de onderste laag gebruikt om de resulterende afbeelding te vormen. U kunt deze modus gebruiken om details in donkere en lichte delen van een afbeelding weer te geven zonder de verzadiging te wijzigen.[4] See the old Bugzilla issue tracker: issue #162395.