3. Παλιές καταστάσεις στρώσεων

Από το GIMP 2.10 οι λειτουργίες στρώσεων έχουν αλλάξει. Οι παλιές αντιληπτικές λειτουργίες στρώσεων είναι ακόμα διαθέσιμες για συμβατότητα προς τα πίσω. Ονομάζονται «παλιές καταστάσεις στρώσεις». Αυτοί οι παλιοί τρόποι λειτουργίας στρώσεων θα χρησιμοποιούνται όταν φορτώνετε εικόνες που έγιναν πριν από την εισαγωγή των νέων, κυρίως γραμμικών, τρόπων λειτουργίας στρώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες στρώσεων γενικά, ανατρέξτε στην ενότητα προεπιλεγμένες καταστάσεις στρώσεων.

Σχήμα 8.46. Επιλογή παλιάς κατάστασης στρώσης

Επιλογή παλιάς κατάστασης στρώσης

The Layers Dialog showing the Επιλογή παλιάς κατάστασης στρώσης drop-down.


If you need to stay compatible with older GIMP versions or you need to use the legacy layer modes for other reasons, select the icon next to the Mode drop-down and change the setting from Default to Legacy mode. The Mode drop-down will now only show legacy layer modes. All modes will have (legacy) behind their name (the selected mode will use the short version (l)).

Σχήμα 8.47. Εικόνες (μάσκες) που χρησιμοποιούνται για τα παραδείγματα της κατάστασης στρώσεων

Εικόνες (μάσκες) που χρησιμοποιούνται για τα παραδείγματα της κατάστασης στρώσεων

Μάσκα 1

Εικόνες (μάσκες) που χρησιμοποιούνται για τα παραδείγματα της κατάστασης στρώσεων

Μάσκα 2 (σημείωση: αυτή η εικόνα δεν είναι η πραγματική μάσκα που χρησιμοποιείται, αλλά ένα στιγμιότυπο οθόνης της μάσκας με το μοτίβο σκακιέρας που δείχνει τα διαφανή μέρη στο GIMP)


Σχήμα 8.48. Εικόνες (παρασκήνια) που χρησιμοποιούνται για τα παραδείγματα κατάστασης στρώσεων

Εικόνες (παρασκήνια) που χρησιμοποιούνται για τα παραδείγματα κατάστασης στρώσεων

Κρίκος κλειδιού

Εικόνες (παρασκήνια) που χρησιμοποιούνται για τα παραδείγματα κατάστασης στρώσεων

Πάπιες


Στις περιγραφές των καταστάσεων στρώσεων παρακάτω, εμφανίζονται επίσης οι εξισώσεις. Αυτό είναι για αυτούς που είναι περίεργοι για τα μαθηματικά των καταστάσεων στρώσεων. Δεν χρειάζεται να καταλάβετε τις εξισώσεις για να χρησιμοποιήσετε τις καταστάσεις στρώσεων.

Οι εξισώσεις είναι σε συντομογραφική σημειογραφία. Π.χ., η εξίσωση

Εξίσωση 8.1. Παράδειγμα


σημαίνει, « Για κάθε εικονοστοιχείο στην κορυφαία (Μάσκα) και χαμηλότερη στρώση (εΙκόνας), πρόσθεση καθενός από τις αντίστοιχες χρωματικές συνιστώσες μαζί για τη δημιουργία E του τελικού χρώματος του εικονοστοιχείου.». Τα χρωματικά συστατικά των εικονοστοιχείων πρέπει να είναι πάντοτε μεταξύ 0 και 255.

[Σημείωση] Σημείωση

Εκτός και η πιο κάτω περιγραφή λέει αλλιώς, ένα αρνητικό χρωματικό συστατικό ορίζεται στο 0 και ένα χρωματικό συστατικό μεγαλύτερο από 255 ορίζεται στο 255.

Τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν τα αποτελέσματα καθεμιάς από τις παλιές λειτουργίες. Σημειώστε ότι για λόγους απλότητας θα παραλείψουμε το «(legacy)» όταν αναφέρουμε τις λειτουργίες στρώσης εδώ.

Αφού τα αποτέλεσματα κάθε κατάστασης διαφέρουν πολύ ανάλογα με τα χρώματα των στρώσεων, αυτές οι εικόνες μπορούν να σας δώσουν μόνο μια γενική ιδέα της λειτουργίας των καταστάσεων. Δοκιμάστε τες μόνοι σας. Μπορείτε να αρχίσετε με δύο παρόμοιες στρώσεις, όπου η μία είναι αντίγραφο της άλλης, αλλά ελαφρά τροποποιημένη (εφαρμόζοντας θόλωση, μετακίνηση, περιστροφή, κλιμάκωση, αναστροφή χρώματος κλ.) και βλέποντας τι συμβαίνει με τις καταστάσεις στρώσης.

Κανονικές καταστάσεις στρώσεων

Κανονικό

Σε αυτήν την ομάδα, μόνο η «Κανονική» είναι κανονική.

Σχήμα 8.49. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Κανονική»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Κανονική»

Και οι δυό εικόνες είναι ανακατεμένες μεταξύ τους με την ίδια ένταση.

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Κανονική»

Με 100% αδιαφάνεια μόνο η κορυφαία στρώση εμφανίζεται όταν αναμιγνύεται με «Κανονική» κατάσταση.


Κανονική κατάσταση είναι η προκαθορισμένη κατάσταση στρώσης. Η επάνω στρώση καλύπτει τις αποκάτω στρώσεις. Εάν θέλετε να δείτε οτιδήποτε κάτω από την πάνω στρώση όταν χρησιμοποιείται αυτήν την κατάσταση, η στρώση πρέπει να έχει μερικές διαφανείς περιοχές.

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.2. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Κανονική»


Διάλυση

Σχήμα 8.50. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Διάλυση»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Διάλυση»

Και οι δυό εικόνες είναι ανακατεμένες μεταξύ τους με την ίδια ένταση.

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Διάλυση»

Με 100% αδιαφάνεια μόνο η κορυφαία στρώση εμφανίζεται όταν αναμιγνύονται με «διάλυση».


Η κατάσταση Διάλυση διαλύει την ανώτερη στρώση στην αποκάτω στρώση σχεδιάζοντας ένα τυχαίο μοτίβο εικονοστοιχείων σε περιοχές μερικής διαφάνειας. Είναι χρήσιμη ως κατάσταση στρώσης, αλλά και ως κατάσταση βαψίματος.

Αυτό είναι ειδικά ορατό κατά μήκος των άκρων σε μία εικόνα. Είναι πιο εύκολο να το δείτε σε ένα μεγεθυσμένο στιγμιότυπο. Η εικόνα στα αριστερά δείχνει την «Κανονική» κατάσταση στρώσης (μεγεθυσμένη) και η εικόνα στα δεξιά δείχνει τις ίδιες δύο στρώσεις σε κατάσταση «Διάλυση», όπου μπορεί να φανεί καθαρά πώς τα εικονοστοιχεία διασκορπίζονται.

Σχήμα 8.51. Μεγεθυσμένα στιγμιότυπα

Μεγεθυσμένα στιγμιότυπα

Κανονική κατάσταση.

Μεγεθυσμένα στιγμιότυπα

Κατάσταση διάλυσης.


Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού

Φωτισμός μόνο

Σχήμα 8.52. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Φωτισμός μόνο»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Φωτισμός μόνο»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Φωτισμός μόνο»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Φωτισμός μόνο συγκρίνει κάθε συστατικό καθενός εικονοστοιχείου στην κορυφαία στρώση με το αντίστοιχο στην χαμηλότερη στρώση και χρησιμοποιεί την μεγαλύτερη τιμή στην τελική εικόνα. Πλήρως μαύρες στρώσεις δεν επιδρούν στην τελική εικόνα και πλήρως λευκές στρώσεις καταλήγουν σε λευκή εικόνα.

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.3. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Φωτισμός μόνο»


Η κατάσταση είναι αθροιστική· η σειρά των δύο στρώσεων δεν πειράζει.

Οθόνη

Σχήμα 8.53. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Οθόνη»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Οθόνη»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Οθόνη»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Οθόνημετατρέπει τις τιμές καθενός από τα ορατά εικονοστοιχεία στις δύο στρώσεις της εικόνας. (Δηλαδή, αφαιρεί καθένα τους από το 255.) Έπειτα τις πολλαπλασιάζει μαζί, διαιρεί με 255 και αντιστρέφει πάλι αυτήν την τιμή. Η τελική εικόνα είναι συνήθως πιο φωτεινή και μερικές φορές «ξεπλυμένη» στην εμφάνιση. Οι εξαιρέσεις σ' αυτό είναι μια μαύρη στρώση που δεν αλλάζει την άλλη στρώση και η λευκή στρώση που καταλήγει σε άσπρη εικόνα. Πιο σκούρα χρώματα στην εικόνα φαίνονται να είναι πιο διαφανή.

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.4. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Οθόνη»


Η κατάσταση είναι αθροιστική· η σειρά των δύο στρώσεων δεν πειράζει.

Υπεκφυγή

Σχήμα 8.54. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Υπεκφυγή»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Υπεκφυγή»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Υπεκφυγή»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Υπεκφυγή πολλαπλασιάζει την τιμή του εικονοστοιχείου της κατώτερης στρώσης με 256, έπειτα τη διαιρεί αντιστρέφοντας την τιμή εικονοστοιχείου της άνω στρώσης. Η τελική εικόνα είναι συνήθως πιο φωτεινή, αλλά μερικά χρώματα μπορεί να αντιστραφούν.

Στη φωτογραφία υπεκφυγή είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο για να μειώσει την έκθεση σε συγκεκριμένες περιοχές της εικόνας. Αυτό προσφέρει λεπτομέρειες στις σκιές. Όταν χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό η υπεκφυγή δουλεύει άριστα σε εικόνες γκρι κλίμακας και καλύτερα με ένα εργαλείο ζωγραφικής παρά με κατάσταση στρώσης.

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.5. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «υπεκφυγή»


Προσθήκη

Σχήμα 8.55. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Προσθήκη»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Προσθήκη»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Προσθήκη»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Προσθήκη είναι πολύ απλή. Οι τιμές εικονοστοιχείου της κορυφαίας και κατώτερης στρώσης προστίθενται μεταξύ τους. Η τελική εικόνα είναι συνήθως πιο φωτεινή. Η εξίσωση μπορεί να καταλήξει σε χρωματικές τιμές μεγαλύτερες από 255, έτσι μερικά από τα φωτεινά χρώματα μπορεί να οριστούν σε μια μέγιστη τιμή 255.

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.6. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Προσθήκη»


Η κατάσταση είναι αθροιστική· η σειρά των δύο στρώσεων δεν πειράζει.

Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος

Σκοτείνιασμα μόνο

Σχήμα 8.56. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Σκοτείνιασμα μόνο»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Σκοτείνιασμα μόνο»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Σκοτείνιασμα μόνο»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Σκοτείνιασμα μόνο συγκρίνει κάθε συστατικό καθενός εικονοστοιχείου στην κορυφαία στρώση με το αντίστοιχο στην χαμηλότερη στρώση και χρησιμοποιεί την μικρότερη τιμή στην τελική εικόνα. Πλήρως λευκές στρώσεις δεν έχουν καμιά επίδραση στην τελική εικόνα και πλήρως μαύρες στρώσεις καταλήγουν σε μια μαύρη εικόνα.

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.7. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Σκοτείνιασμα μόνο»


Η κατάσταση είναι αθροιστική· η σειρά των δύο στρώσεων δεν πειράζει.

Πολλαπλασιασμός

Σχήμα 8.57. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Πολλαπλασιασμός»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Πολλαπλασιασμός»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Πολλαπλασιασμός»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Πολλαπλασιασμός πολλαπλασιάζει τις τιμές των εικονοστοιχείων της κορυφαίας στρώσης με αυτές της αποκάτω στρώσης και έπειτα διαιρεί το αποτέλεσμα με 255. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως μια πιο σκούρα εικόνα. Εάν κάποια στρώση είναι λευκή, η τελική εικόνα είναι η ίδια όπως στην άλλη στρώση (1 * I = I). Εάν κάποια στρώση είναι μαύρη, η τελική εικόνα είναι πλήρως μαύρη (0 * I = 0).

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.8. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Πολλαπλασιασμός»


Η κατάσταση είναι αθροιστική· η σειρά των δύο στρώσεων δεν πειράζει.

Κάψιμο

Σχήμα 8.58. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «κάψιμο»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «κάψιμο»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «κάψιμο»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Κάψιμο αντιστρέφει την τιμή εικονοστοιχείου της κατώτερης στρώσης, την πολλαπλασιάζει με 256, τη διαιρεί με ένα συν την τιμή εικονοστοιχείου της κορυφαίας στρώσης και έπειτα αντιστρέφει το αποτέλεσμα. Τείνει να κάνει την εικόνα πιο σκοτεινή, κάτι παρόμοιο με την κατάσταση «πολλαπλασιασμός».

Στην φωτογραφία, κάψιμο είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται σε σκοτεινό δωμάτιο για να αυξήσει την έκθεση σε συγκεκριμένες περιοχές της εικόνας. Αυτό δίνει λεπτομέρειες στα τονισμένα. Όταν χρησιμοποιείται για αυτόν το σκοπό το κάψιμο δουλεύει άριστα με εικόνας κλίμακας του γκρι και με ένα εργαλείο ζωγραφικής παρά σε κατάσταση στρώσης.

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.9. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «κάψιμο»


Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης

Επικάλυψη

Σχήμα 8.59. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Επικάλυψη»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Επικάλυψη»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Επικάλυψη»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Επικάλυψη θεωρητικά αντιστρέφει την τιμή εικονοστοιχείου της κατώτερης στρώσης, πολλαπλασιάζοντας την με δυο φορές με την τιμή εικονοστοιχείου της κορυφαίας στρώσης, την προσθέτει στην αρχική τιμή εικονοστοιχείου της κατώτερης στρώσης, διαιρεί με 255 και έπειτα πολλαπλασιάζει με την τιμή εικονοστοιχείου της αρχικής κατώτερης στρώσης και διαιρεί με 255 πάλι.

Λόγω σφάλματος [4] η πραγματική εξίσωση είναι ισοδύναμη με ήπιο φως. Αυτό δεν θα διορθωθεί για τη λειτουργία παλιάς στρώσης. Ωστόσο, ακόμα κι αν χρησιμοποιείτε ρητά τη λειτουργία παλιάς στρώσης, το GIMP θα εξακολουθεί να ορίζει την προεπιλεγμένη λειτουργία στρώσης επικάλυψης. Οι εικόνες που έχουν την παλιά λειτουργία επικάλυψης που έχει οριστεί για μία στρώση, θα την έχουν αλλαγμένη σε παλιό ήπιο φως, αφού στην πραγματικότητα αυτό είναι.

Ήπιο φως

Σχήμα 8.60. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Ήπιο φως»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Ήπιο φως»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Ήπιο φως»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Το Ήπιο φως δεν σχετίζεται με το «Σκληρό φως» πέραν του ονόματος, αλλά τείνει να κάνει τις ακμές πιο ήπιες και τα χρώματα όχι τόσο φωτεινά. Είναι παρόμοια με την κατάσταση «επικάλυψη». Σε μερικές εκδόσεις του GIMP, η κατάσταση «επικάλυψη» και η κατάσταση «Ήπιο φως» είναι ταυτόσημες.

Η εξίσωση είναι περίπλοκη. Χρειάζεται Rs, το αποτέλεσμα της κατάστασης οθόνης:

Εξίσωση 8.10. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Οθόνη»


Εξίσωση 8.11. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Ήπιο φως»


Σκληρό φως

Σχήμα 8.61. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Σκληρό φως»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Σκληρό φως»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Σκληρό φως»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Σκληρό φως είναι μάλλον περίπλοκη επειδή η εξίσωση αποτελείται από δύο μέρη, ένα για πιο σκοτεινά χρώματα και ένα για πιο φωτεινά χρώματα. Εάν το χρώμα εικονοστοιχείου της κορυφαίας στρώσης είναι μεγαλύτερο από 128, οι στρώσεις συνδυάζονται σύμφωνα με τον πρώτο τύπο που φαίνεται πιο κάτω. Διαφορετικά, οι τιμές εικονοστοιχείου της κορυφαίας και κατώτερης στρώσης πολλαπλασιάζονται μαζί και με 2, έπειτα διαιρούνται με 256. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την κατάσταση για να συνδυάσετε δύο φωτογραφίες και να πετύχετε φωτεινά χρώματα και κοφτές ακμές.

Η εξίσωση είναι περίπλοκη και διαφορετική σύμφωνα με την τιμή 1> 28 ή < 128:

Εξίσωση 8.12. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Σκληρό φως», M μεγαλύτερο του 128


Εξίσωση 8.13. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Σκληρό φως», M < 128


Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής

Διαφορά

Σχήμα 8.62. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Διαφορά»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Διαφορά»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Διαφορά»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Διαφορά αφαιρεί την τιμή εικονοστοιχείου της κορυφαίας στρώσης από την αντίστοιχη της κατώτερης στρώσης και έπειτα παίρνει την απόλυτη τιμή του αποτέλεσματος. Ανεξάρτητα από την αρχική εμφάνιση των δύο στρώσεων, το αποτέλεσμα δείχνει μάλλον ασυνήθιστο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για αναστροφή των στοιχείων μιας εικόνας.

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.14. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Διαφορά»


Η κατάσταση είναι αθροιστική· η σειρά των δύο στρώσεων δεν πειράζει.

Αφαίρεση

Σχήμα 8.63. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Αφαίρεση»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Αφαίρεση»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Αφαίρεση»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση αφαίρεση αφαιρεί τις τιμές εικονοστοιχείου της κορυφαίας στρώσης από τις τιμές εικονοστοιχείου της χαμηλότερης στρώσης. Η τελική εικόνα είναι κανονικά πιο σκοτεινή. Μπορεί να πάρετε πολύ μαύρο και κοντά στο μαύρο στην τελική εικόνα. Η εξίσωση μπορεί να καταλήξει σε αρνητικές χρωματικές τιμές, έτσι μερικά από τα σκούρα χρώματα μπορούν να οριστούν σε μια ελάχιστη τιμή 0.

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.15. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Αφαίρεση»


Εξαγωγή κόκκων

Σχήμα 8.64. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Εξαγωγή κόκκων»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Εξαγωγή κόκκων»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Εξαγωγή κόκκων»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Εξαγωγή κόκκων είναι για εξαγωγή των «κόκκων ταινίας» από μια στρώση για να παράξει μια νέα στρώση που είναι καθαρά κοκκώδης, αλλά μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη για να δίνει εικόνες με ανάγλυφη εμφάνιση. Αφαιρεί την τιμή εικονοστοιχείου της κορυφαίας στρώσης από την αντίστοιχη της κατώτερης στρώσης και προσθέτει 128.

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.16. Η Εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Εξαγωγή κόκκων»


Ανάμιξη κόκκων

Σχήμα 8.65. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Ανάμιξη κόκκων»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Ανάμιξη κόκκων»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Ανάμιξη κόκκων»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Ανάμιξη κόκκων αναμιγνύει μια στρώση κόκκων (ενδεχομένως μία που δημιουργήθηκε από την κατάσταση «Εξαγωγή κόκκων») στην τρέχουσα στρώση, αφήνοντας μια κοκκώδη έκδοση της αρχικής στρώσης. Κάνει ακριβώς το αντίθετο από την «Εξαγωγή κόκκων». Προσθέτει τις τιμές εικονοστοιχείου της κορυφαίας και κατώτερης στρώσης μαζί και αφαιρεί 128.

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.17. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Ανάμιξη κόκκων»


Διαίρεση

Σχήμα 8.66. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Διαίρεση»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Διαίρεση»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Διαίρεση»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Διαίρεση πολλαπλασιάζει την τιμή κάθε εικονοστοιχείου στην κατώτερη στρώση με 256 και έπειτα τη διαιρεί με την αντίστοιχη τιμή εικονοστοιχείου της κορυφαίας στρώσης συν ένα. (Η πρόσθεση με ένα στον παρανομαστή αποφεύγει τη διαίρεση με μηδέν.) Η τελική εικόνα είναι συχνά πιο ανοικτή και μερικές φορές δείχνει « καμένη».

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.18. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Διαίρεση»


Καταστάσεις στρώσεων συστατικών HSV

Απόχρωση HSV

Σχήμα 8.67. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Απόχρωση HSV»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Απόχρωση HSV»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Απόχρωση HSV»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Απόχρωση HSV χρησιμοποιεί την απόχρωση της κορυφαίας στρώσης και τον κορεσμό καθώς και την τιμή της χαμηλότερης στρώσης για να σχηματίσει την τελική εικόνα. Όμως, εάν ο κορεσμός της κορυφαίας στρώσης είναι μηδέν, η απόχρωση λαμβάνεται και από την χαμηλότερη στρώση, επίσης.

Κορεσμός HSV

Σχήμα 8.68. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Κορεσμός HSV»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Κορεσμός HSV»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Κορεσμός HSV»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Κορεσμός HSV χρησιμοποιεί τον κορεσμό της κορυφαίας στρώσης και απόχρωση και τιμή της χαμηλότερης στρώσης για να σχηματίσουν την τελική εικόνα.

Χρώμα HSL

Σχήμα 8.69. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Χρώμα HSL»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Χρώμα HSL»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Χρώμα HSL»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Χρώμα HSL χρησιμοποιεί την απόχρωση και τον κορεσμό της κορυφαίας στρώσης και την σχετική φωτεινότητα (Lightness) της χαμηλότερης στρώσης για να σχηματίσει την τελική εικόνα.

Τιμή HSV

Σχήμα 8.70. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Τιμή HSV»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Τιμή HSV»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Τιμή HSV»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Τιμή HSV χρησιμοποιεί την τιμή της κορυφαίας στρώσης καθώς και τον κορεσμό και την χροιά της χαμηλότερης στρώσης για να σχηματίσει την τελική εικόνα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την κατάσταση για να αποκαλύψετε τις λεπτομέρειες σε σκοτεινές και φωτεινές περιοχές μιας εικόνας χωρίς αλλαγή του κορεσμού.[4] Δείτε το παλιό πρόγραμμα παρακολούθησης προβλημάτων Bugzilla: issue #162395.