2.14. Nieuw sjabloon aanmaken…

De opdracht Nieuw sjabloon aanmaken… opent het dialoogvenster Nieuwe sjabloon aanmaken waarmee u een sjabloon kunt maken met dezelfde afmetingen en kleurruimte als de huidige afbeelding. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd de nieuwe sjabloon een naam te geven. Vervolgens wordt de sjabloon opgeslagen en komt deze beschikbaar in het dialoogvenster Nieuwe afbeelding. Als u een naam geeft die al bestaat, genereert GIMP een unieke naam door er een nummer aan toe te voegen. U kunt het dialoogvenster Sjablonen gebruiken om sjablonen te wijzigen of te verwijderen.

2.14.1. Activeer de opdracht

  • You can access this command from the main menu through FileCreate Template…. There is no default keyboard shortcut.