2.13. Exporteer als…

Met de opdracht Exporteer als… kunt u uw afbeelding opslaan in een ander formaat dan XCF.

[Opmerking] Opmerking

Raadpleeg Paragraaf 1, “Bestanden” voor informatie over het exporteren in verschillende bestandsindelingen.

2.13.1. Activeer de opdracht

  • You can access this command from the main menu through FileExport As…,

  • of door de sneltoets Shift+Ctrl+E te gebruiken.