2.2. Nieuw…

Met behulp van het dialoogvenster Nieuwe afbeelding maken kunt u een nieuwe lege afbeelding maken en de eigenschappen ervan instellen. De afbeelding wordt weergegeven in een nieuw afbeeldingsvenster. Mogelijk hebt u meer dan één afbeelding tegelijkertijd op uw scherm.

2.2.1. Activeer de opdracht

 • You can access this command from the main menu through FileNew…,

 • of door de sneltoets Ctrl+N te gebruiken.

2.2.2. Basisopties

Afbeelding 16.3. Het dialoogvenster Nieuwe afbeelding maken

Het dialoogvenster “Nieuwe afbeelding maken”

Sjabloon

Afbeelding 16.4. Het dialoogvenster Sjabloon

Het dialoogvenster “Sjabloon”

In plaats van alle waarden met de hand in te voeren, kunt u enkele vooraf gedefinieerde waarden voor uw afbeelding selecteren uit een menu met sjablonen, die afbeeldingstypen vertegenwoordigen die enigszins algemeen nuttig zijn. De sjablonen stellen waarden in voor de grootte, resolutie, opmerkingen, enz. Als er een bepaalde afbeeldingsvorm is die u vaak gebruikt en deze niet in de lijst voorkomt, kunt u een nieuwe sjabloon maken met behulp van de Sjablonen dialoogvenster.

Afbeeldingsgrootte

Hier stel je de Breedte en Hoogte van de nieuwe afbeelding in. De standaardeenheden zijn pixels, maar u kunt desgewenst een andere eenheid kiezen met behulp van het aangrenzende menu. Als je dat doet, merk dan op dat de resulterende pixelgrootte wordt bepaald door de X- en Y-resolutie (die je kunt wijzigen in de Geavanceerde opties), en door Punt voor punt in te stellen in het menu Beeld.

Als er geen afbeelding is geopend, wordt de nieuwe afbeelding geopend in het lege afbeeldingsvenster, met de standaardgrootte die u hebt bepaald. Als u de Nieuweafbeelding opent terwijl een andere geopend is (of is geweest), dan wordt deze geopend in een ander venster, met dezelfde grootte als de eerste afbeelding.

Portret/Landschap knoppen

Er zijn twee knoppen die schakelen tussen de portret- en landschapsmodus. Wat ze eigenlijk doen, is de waarden omwisselen voor Breedte en Hoogte. (Als Breedte en Hoogte hetzelfde zijn, worden deze knoppen niet geactiveerd.) Als de X- en Y-resoluties niet hetzelfde zijn (wat u kunt instellen in Geavanceerde opties), dan worden deze waarden ook uitgewisseld. Aan de rechterkant van het dialoogvenster worden de afbeeldingsgrootte, schermresolutie en kleurruimte weergegeven.

2.2.3. Geavanceerde opties

Afbeelding 16.5. Nieuwe afbeelding maken dialoogvenster (Geavanceerde opties)

Nieuwe afbeelding maken dialoogvenster (Geavanceerde opties)

The Advanced Options are mostly of interest to more advanced GIMP users. You can display these options by clicking on the small triangle on the lower edge of the dialog window. Note that you will need to scroll down to see all the available options.

X en Y resolutie

De waarden in de velden X resolutie en Y resolutie hebben voornamelijk betrekking op afdrukken: ze hebben geen invloed op de grootte van de afbeelding in pixels, maar ze kunnen de fysieke grootte ervan bepalen wanneer wordt afgedrukt. De X- en Y-resolutiewaarden kunnen bepalen hoe pixels worden vertaald in andere meeteenheden, zoals millimeters of inches.

[Tip] Tip

If you want to display the image on the screen at the correct dimensions, select ViewDot for Dot Set the zoom factor to 100% to see the image at its true screen size. The calibration of the screen size is normally done when GIMP is installed, but if the image does not display at the correct size, you may have to adjust the screen parameters in GIMP. You can do this in the Preferences dialog.

Color space

U kunt de nieuwe afbeelding in verschillende kleurmodi maken, als een RGB afbeelding of een afbeelding in grijstinten .

RGB-kleur

Het beeld wordt gemaakt in het rode, groene, blauwe kleurensysteem, dat wordt gebruikt door uw monitor of uw televisiescherm.

Grijswaarden

The image is created in black and white, with various shades of gray. Aside from your artistic interests, this type of image may be necessary for some plug-ins. Nevertheless, GIMP allows you to change an RGB image into grayscale, if you would like.

U kunt met dit menu niet rechtstreeks een geïndexeerde afbeelding maken, maar u kunt de afbeelding natuurlijk altijd naar de geïndexeerde modus converteren nadat deze is gemaakt. Gebruik hiervoor de opdracht AfbeeldingModusGeïndexeerd.

Nauwkeurigheid

This setting lets you define the encoding used to store pixel information. For more details, please see the Image Encoding section.

Er zijn vijf opties beschikbaar:

 • 8-bits integer

 • 16-bits integer

 • 32-bits integer

 • 16-bits decimaal

 • 32-bits decimaal

If you wonder what the difference is between integer and floating point (in the graphics area): If you have an image with 16-bit integer precision per channel, then you have 65,536 shades of different red, green and blue color tones – all of them equally stepped to each other (equal color distance). If you have it in floating point, then there are no equal-wide steps – so you can distribute the possible color values over selected ranges. For example: if you know that you have a very dark image with many shades of dark red color tones then you would benefit from floating point because you can decrease the importance of the brighter color tones and get most color detail out of only the darker reds.

Afbeelding 16.6. Nauwkeurigheid voorbeeld

Nauwkeurigheid voorbeeld

Linker afbeelding is 8-bit, rechts is 32-bit. U kunt zien dat er veel meer beschikbare kleuren zijn tussen kleurovergangen op de rechter afbeelding.


Gamma

Here you can choose the channel encoding for your image. Choices are Non-linear and Linear light. For 8-bit integer precision the default is Non-linear, and for 32-bit floating point precision it is Linear light. For more information see which precision options should you choose.

Color profile

Here you can choose a color profile to be used for your image. The default is GIMP's standard color profile based on Color space, Precision, and Gamma. If you prefer to use a different color profile you can select an ICC color profile file from a location on your computer by choosing Select color profile from disk….

Soft-proofing color profile

You can attach a CMYK color profile to the image with this option. This profile will be used to create a soft-proofed display of the image when the Proof Colors option is enabled in the View menu. As with the Color Profile, if you prefer to use a different color profile you can select an ICC color profile file from a location on your computer by choosing Select color profile from disk….

Soft-proofing rendering intent

This option lets you select the rendering intent that will be used to convert the colors from the soft-proofed image to your display device when ViewColor ManagementProof Colors is enabled. The four intents are Perceptual, Relative colorimetric, Saturation and Absolute colorimetric. See Paragraaf 6.4, “Color Management” and Paragraaf 6.8, “ Kleurbeheer for more information.

Use Black Point Compensation

When enabled, the BPC algorithm attempts to adjust the display of darker areas in the image when the Proof Colors option is enabled in the View menu.

Vullen met

Here, you specify the background color that is used for your new image. It is certainly possible to change the background of an image later, too. You can find more information about doing that in the Layers Dialog.

Er zijn verschillende keuzes:

 • Vul de afbeelding met de huidige Voorgrondkleur, weergegeven in de Gereedschapsbalk.

  Merk op dat u de voorgrondkleur kunt wijzigen terwijl het dialoogvenster Nieuwe afbeelding geopend is.

 • Vul de afbeelding met de huidige Achtergrondkleur, weergegeven in de Gereedschapsbalk. (U kunt ook de achtergrondkleur wijzigen, terwijl het dialoogvenster geopend is.)

 • Fill the image with Middle Gray (CIELAB). This will create a layer with a gray color that is 50% of perceptual lightness in the selected color mode.

 • Vul de afbeelding met Wit.

 • Fill the image with Transparency. If you choose this option, the image is created with an alpha channel and the background is transparent. The transparent parts of the image are then displayed with a checkered pattern, to indicate the transparency.

 • Fill the image with a Pattern. If you choose this option, the image is filled with the currently active pattern (which you can change while this dialog is open).

Opmerking

U kunt hier een beschrijvende opmerking schrijven. De tekst wordt als een parasiet aan de afbeelding toegevoegd en wordt in sommige bestandsindelingen (PNG, JPEG, GIF) samen met de afbeelding opgeslagen.

[Opmerking] Opmerking

U kunt deze opmerking bekijken en bewerken in het dialoogvenster Afbeeldingseigenschappen.