4.12. Spiegelen

Afbeelding 14.154. Gereedschap Spiegelen

Gereedschap Spiegelen

Met het gereedschap Spiegelen kunt u lagen of selecties horizontaal of verticaal spiegelen. Wanneer een selectie wordt omgedraaid, wordt een nieuwe laag met een zwevende selectie gemaakt. U kunt deze tool gebruiken om spiegelbeelden te maken.

4.12.1. Het gereedschap activeren

U kunt het gereedschap op verschillende manieren activeren:

  • From the image-menu: ToolsTransform ToolsFlip.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the Shift+F keyboard shortcut.

4.12.2. Toetsencombinaties (Standaard instellingen)

Ctrl

Met de toets Ctrl kunt u schakelen tussen horizontaal en verticaal spiegelen.

4.12.3. Opties

Afbeelding 14.155. Opties van het gereedschap Spiegelen

Opties van het gereedschap “Spiegelen”

Gereedschap opties van je actieve gereedschap worden normaliter getoond in een venster onder de gereedschapskist. Als dat venster er niet is kun je hem oproepen via het menu VenstersDokbare VenstersGereedschap Opties dat de opties van het actieve gereedschap laat zien.

Transformeren
[Opmerking] Opmerking

Deze opties worden beschreven in Algemene opties voor transformatiegereedschap.

Richting (Ctrl)

Deze optie schakelt tussen horizontaal en verticaal spiegelen. Hetzelfde bereikt u met de Ctrl toets.

Snijden
[Opmerking] Opmerking

Deze opties worden beschreven in Algemene opties voor transformatiegereedschap.

Hulplijnen Gebruiken

Sinds GIMP-2.10 kunt u een hulplijn gebruiken als draai-as in plaats van het midden van de laag: plaats een hulplijn, open het gereedschap Spiegelen en klik op de hulplijn.

Links: originele afbeelding met een hulplijn.

Rechts: resultaat met Snijden optie = Afkappen.