4.5. Draaien

Afbeelding 14.130. Het gereedschap Draaien in de gereedsschapskist

Het gereedschap Draaien in de gereedsschapskist

4.5.1. Overzicht

Dit gereedschap wordt gebruikt om de actieve laag, een selectie of een pad te draaien. Wanneer u met dit gereedschap op de afbeelding of de selectie klikt, wordt een dialoogvenster voor rotatieaanpassing geopend. Daar kunt u het draaipunt, gemarkeerd met een punt, en de rotatiehoek instellen. U kunt hetzelfde doen door de muisaanwijzer op de afbeelding of het rotatiepunt te slepen.

4.5.2. Het gereedschap activeren

U kunt het gereedschap op verschillende manieren activeren:

  • From the image-menu: ToolsTransform ToolsRotate.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the Shift+R keyboard shortcut.

4.5.3. Toetsencombinaties (Standaard instellingen)

Ctrl

Sleep met de Ctrl ingedrukt om de draaiingshoek te beperken tot veelvouden van 15 graden.

4.5.4. Opties

Afbeelding 14.131. Opties van het gereedschap Draaien

Opties van het gereedschap Draaien

Gereedschap opties van je actieve gereedschap worden normaliter getoond in een venster onder de gereedschapskist. Als dat venster er niet is kun je hem oproepen via het menu VenstersDokbare VenstersGereedschap Opties dat de opties van het actieve gereedschap laat zien.

Transformeren; Richting, Interpolatie; Snijden; Afbeeldingsvoorbeeld tonen; Hulplijnen
[Opmerking] Opmerking

Deze opties worden beschreven in Algemene opties voor transformatiegereedschap.

Richting

De transformatierichting bepaalt op welke manier of richting een laag wordt gedraaid. De normale modus zal de laag roteren zoals men zou verwachten. Als een laag 10 graden naar rechts wordt gedraaid, wordt de laag als zodanig weergegeven. De corrigerende rotatie werkt andersom.

Corrigerende rotatie wordt voornamelijk gebruikt om digitale afbeeldingen te repareren die niet recht staan. Als het beeld 13 graden scheef is, hoef je niet te proberen om het zoveel te draaien. Door corrigerende rotatie te gebruiken, hoeft u enkel het kader op de laag uit te lijnen. Omdat de transformatie wordt omgekeerd, wordt de afbeelding met die afgemeten hoek gedraaid om de fout te corrigeren.

15 graden (Shift)

15 graden (Shift) beperkt de rotatie tot hoeken die deelbaar zijn door 15 graden.

4.5.5. Het dialoogvenster Draaien

Afbeelding 14.132. Het dialoogvenster Draaien

Het dialoogvenster Draaien

Hoek

Hier kunt u de draaihoek instellen, van -180° tot +180°.

Midden X/Y

Hier kunt u het middelpunt van het draaien instellen, weergegeven door een kruis in een cirkel in de afbeelding. Met een klik en sleep op dit punt kunt u dit centrum ook buiten de afbeelding verplaatsen. De standaard maateenheid is pixel, maar u kunt deze wijzigen met behulp van de vervolgkeuzelijst.

Afbeelding 14.133. Het draaipunt

Het draaipunt

De laag gedraaid rond het middelpunt buiten de afbeelding


Knop Opnieuw aanpassen

With this button, available since GIMP 2.10.10, you can reset the transform handles back to the original square shape, while keeping the current transformation and zoom level. This enables you to create more complex transformations by making the transformation in several steps.

[Opmerking] Opmerking

You can also rotate layers with LayerTransformArbitrary Rotation…