4.4. Bijnijden

Het gereedschap Bijsnijden wordt gebruikt om een afbeelding bij te snijden of te knippen. Het werkt op alle lagen van het beeld, zichtbaar en onzichtbaar. Deze tool wordt vaak gebruikt om randen te verwijderen of om ongewenste gebieden te elimineren om u een meer gericht werkgebied te bieden. Het is ook handig als u een specifieke afbeeldingsgrootte nodig hebt die niet overeenkomt met de oorspronkelijke afmetingen van uw afbeelding.

To define the crop area click and drag with the mouse. A highlighted area will appear that shows the crop boundaries. To move the whole crop area, click in the middle and drag the rectangle. Resizing can be done by moving close to the borders. The mouse cursor will change and you can drag either one side, if you are in the middle, or two sides, if you are in a corner. While you are changing the drag area, the size of the cropped area and the aspect ratio will be shown in the status bar.

Wanneer de muiscursor de kruisharing toont, kunt u ook de pijltoetsen van het toetsenbord gebruiken om de bijsnijdrechthoek te verplaatsen met 1 pixel tegelijk. Als u de Shift-toets ingedrukt houdt, kunt u met stappen van 25 pixels bewegen.

To finalize cropping, click inside the crop rectangle or press the Enter key.

[Opmerking] Opmerking

By default the image canvas size isn't changed after cropping. The Tool Options of the Crop Tool have a setting Delete cropped pixels that can be checked to make sure the canvas size is also adjusted to the cropped area.

[Tip] Tip

You can use Guides to position the crop area. Make sure that the ViewSnap to Guides option is checked.

4.4.1. Het gereedschap activeren

U kunt het gereedschap op verschillende manieren activeren:

  • From the main menu: ToolsTransform toolsCrop.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the Shift+C keyboard shortcut.

4.4.2. Toetsencombinaties (Standaard instellingen)

Wanneer u de muisknop ingedrukt houdt op de bijsnijdrechthoek, verdwijnen de handgrepen en

  • als u dan de Ctrl-toets ingedrukt houdt, schakelt u in op de optie Uitbreiden vanuit het midden om,

  • als u de Shift-toets ingedrukt houdt, schakelt u in op de optie Vast , waardoor de gekozen eigenschap (beeldverhouding e.d.) wordt behouden.

4.4.3. Gereedschapsopties

Afbeelding 14.99. Gereedschapsopties voor het gereedschap bijsnijden

Gereedschapsopties voor het gereedschap bijsnijden

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Alleen huidige laag

Met deze optie werkt bijsnijden alleen op de actieve laag.

Delete cropped pixels

When checked, the canvas size is adjusted to the cropped area. By default this is not checked, which means that after cropping the layers have been adjusted, but the canvas size is still the same. This is to make sure you don't remove anything by accident.

Canvas mag vergroten

Met deze optie kan het bijsnijden of het formaat worden gewijzigd buiten de afbeelding (of laag) en zelfs buiten het canvas. U kunt dus de gewenste grootte aan de resulterende afbeelding geven. Het nieuwe gebied dat nog geen kleur had zal transparant worden.

Afbeelding 14.100. Voorbeeld voor Canvas mag vergroten

Voorbeeld voor “Canvas mag vergroten”

Een afbeelding op een groot doek

Voorbeeld voor “Canvas mag vergroten”

De optie is aangevinkt. De bijsnijdrechthoek strekt zich uit buiten het doek.

Voorbeeld voor “Canvas mag vergroten”

Het resulterende beeld.


Uitbreiden vanuit het midden

Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de bij te snijden rechthoek naar alle kanten verkleind vanuit het midden. U kunt deze optie ook in-/uitschakelen met Ctrl terwijl u de rechthoek tekent of verandert.

Vast

U kunt deze optie ook inschakelen met de Ctrl-toets terwijl u de rechthoek bijsnijdt. Deze optie biedt u een keus uit verschillende eigenschappen om vast te houden tijdens het tekenen van de rechthoek:

  • Beeldverhouding: dat is de standaardinstelling. De verhouding tussen breedte en hoogte van het resultaat blijft dezelfde als in de oorspronkelijke afbeelding.

  • Breedte / Hoogte: Alleen breedte of hoogte blijft vast. De waarde van deze dimensie kan worden ingesteld in het onderstaande tekstvak; het is standaard ingesteld op 100 pixels.

  • Size: Both Width and Height will be fixed. Their values can be set in the text box below, in the form 150×100 for example. The crop rectangle will adopt these values as soon as you click the image. On the right, two buttons let you choose a Landscape (widthwise) or Portrait (upright) format for the crop rectangle.

Positie

Deze twee tekstvakken tonen de huidige positie (links horizontaal, rechts verticaal) van de linkerbovenhoek van de bijsnijdrechthoek en u kunt deze ook handmatig wijzigen. Het wordt vermeld in pixels, maar u kunt de eenheid wijzigen dankzij de vervolgkeuzelijst van de px-knop. De coördinaten tellen vanaf de linkerbovenhoek van het canvas.

Grootte

Deze twee tekstvakken tonen de huidige grootte (links horizontaal, rechts verticaal) van de bijsnijd-rechthoek en u kunt deze ook handmatig wijzigen. Het wordt vermeld in pixels, maar u kunt de eenheid wijzigen in de vervolgkeuzelijst van de px-knop.

Oplichten

Met deze optie schakelt u het donkere buitengebied in dat het bij te snijden gebied aftekent.

De dekking van het donkere gebied kan worden ingesteld met de schuifbalk.

Hulplijnen

Alle soorten hulplijnen zijn beschreven in Paragraaf 2.2, “Rechthoekige selectie Gereedschap”

Automatisch krimpen

Met de knop Automatisch krimpen probeert Gimp een rand in de actieve laag te vinden en daarmee het beeldgebied te bepalen. Deze optie werkt alleen goed met geïsoleerde objecten die sterk contrasteren met de achtergrond.

Afbeelding 14.101. Voorbeeld voor Automatisch krimpen

Voorbeeld voor “Automatisch krimpen”

Een afbeelding met een scherpe grens erin en een bijsnijdrechthoek.

Voorbeeld voor “Automatisch krimpen”

Na het klikken op de knop Automatisch krimpen is de bijsnijdrechthoek verkleind naar de scherpe grenzen.


Samengevoegd krimpen

Deze optie werkt hetzelfde, met automatisch of handmatig bijsnijden. Het gebruikt de pixelinformatie van alle zichtbare lagen, in plaats van alleen van de actieve laag.