4.6. Schalen

Afbeelding 14.131. Het gereedschap Schalen in de gereedschapskist

Het gereedschap Schalen in de gereedschapskist

4.6.1. Overzicht

Het gereedschap Schalen wordt gebruikt om lagen, selecties of paden (het object) te vergroten/verkleinen.

Wanneer u met het gereedschap op de afbeelding klikt, wordt het dialoogvenster Informatie schalen geopend, waardoor breedte en hoogte afzonderlijk kunnen worden gewijzigd. Tegelijkertijd wordt een voorvertoning (eventueel met een raster of een omtrek) op het object geplaatst en worden handgrepen weergegeven op hoeken en randen waarop u kunt klikken en slepen om de afmetingen te wijzigen. In het midden, een vierkant met een kruis erin, om de voorvertoning te verplaatsen (muisaanwijzer is dan een bewegend kruis).

4.6.2. Het gereedschap activeren

U kunt het gereedschap op verschillende manieren activeren:

  • From the image-menu: ToolsTransform ToolsScale.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the Shift+S keyboard shortcut.

4.6.3. Toetsencombinaties (Standaard instellingen)

Shift

Als u de Shift-toets ingedrukt houdt, schakelt u de optie Verhouding behouden in of uit.

Ctrl

Als u de Ctrl-toets ingedrukt houdt, schakelt u de optie Rond het centrum in of uit.

4.6.4. Gereedschapsopties

Afbeelding 14.132. Opties voor het gereedschap schalen

Opties voor het gereedschap schalen

Gereedschap opties van je actieve gereedschap worden normaliter getoond in een venster onder de gereedschapskist. Als dat venster er niet is kun je hem oproepen via het menu VenstersDokbare VenstersGereedschap Opties dat de opties van het actieve gereedschap laat zien.

Transformeren; Interpolatie; Richting; Snijden; Afbeeldingsvoorbeeld tonen; Hulplijnen
[Opmerking] Opmerking

Deze opties worden beschreven in Algemene opties voor transformatiegereedschap.

[Opmerking] Opmerking

Dit gereedschap werkt alleen op de actieve laag. Als u aan alle lagen van de afbeelding wilt werken, gebruikt u Afbeelding schalen.

Als u een pad wilt schalen, raadpleegt u Pad transformeren.

Verhouding behouden (Shift)

Wanneer u een hoek van het selectiekader verplaatst, zorgt deze optie ervoor dat de hoogte/breedteverhouding van de laag constant blijft. Houd er rekening mee dat dit niet werkt met zijkanten. Merk ook op dat het de koppelingsketen in het dialoogvenster mee schakelt.

Rondom centrum (Ctrl)

Wanneer deze optie is ingeschakeld, kunt u vanuit het midden schalen, radiaal als Verhouding behouden is ingeschakeld, anders verticaal en/of horizontaal.

4.6.5. Het dialoogvenster Schalen

Afbeelding 14.133. Het dialoogvenster Schalen

Het dialoogvenster Schalen

Breedte/Hoogte

Hier kunt u breedte en hoogte instellen die u aan het object wilt geven. De standaardmaateenheid is pixel. U kunt dit wijzigen met behulp van de vervolgkeuzelijst. Deze waarden worden ook automatisch gewijzigd wanneer u handgrepen in de afbeelding sleept. Als de koppelingsketen is verbroken, kunt u breedte en hoogte afzonderlijk wijzigen.

Knop Opnieuw aanpassen

With this button, available since GIMP 2.10.10, you can reset the transform handles back to the original square shape, while keeping the current transformation and zoom level. This enables you to create more complex transformations by making the transformation in several steps.