4.5. Περιστροφή

4.5.1. Επισκόπηση

Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται για περιστροφή της ενεργής στρώσης, επιλογής, ή μονοπατιού. Πατώντας την εικόνα ή την επιλογή με αυτό το εργαλείο ανοίγει ένας διάλογος ρύθμισης περιστροφής. Εκεί, μπορείτε να ορίσετε τον άξονα περιστροφής, σημειωμένο με ένα σημείο και τη γωνία περιστροφής. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο σύροντας το δείκτη ποντικιού στην εικόνα ή το σημείο περιστροφής.

4.5.2. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο:

  • From the main menu: ToolsTransform ToolsRotate.

  • Πατώντας το εικονίδιο του εργαλείου: στην εργαλειοθήκη.

  • Πατώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου shift+R.

4.5.3. Τροποποιητικά πλήκτρα (προεπιλογές)

Ctrl

Πατώντας το Ctrl θα περιορίσει τη γωνία περιστροφής σε αυξήσεις 15 μοιρών.

4.5.4. Επιλογές

Σχήμα 14.102. Επιλογές εργαλείων περιστροφής

Επιλογές εργαλείων περιστροφής

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Μετασχηματισμός; Κατεύθυνση; Παρεμβολή; Περικοπή; Εμφάνιση προεπισκόπησης εικόνας; Οδηγοί
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στις κοινές επιλογές εργαλείων μετασχηματισμού.

Μετασχηματισμός κατεύθυνσης

Η κατεύθυνση μετασχηματισμού ορίζει τον τρόπο ή την κατεύθυνση περιστροφής μιας στρώσης. Η κανονική κατάσταση θα περιστρέψει τη στρώση όπως θα αναμενόταν. Εάν η στρώση περιστραφεί κατά 10 μοίρες δεξιά, τότε η στρώση θα αποδοθεί ως τέτοια. Αυτή η συμπεριφορά είναι αντίθετη με τη διορθωτική περιστροφή.

Η διορθωτική περιστροφή χρησιμοποιείται κυρίως για διόρθωση ψηφιακών εικόνων που δεν είναι ίσες. Εάν η εικόνα είναι 13 μοίρες πλάγια, τότε δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε να περιστρέψετε κατά αυτή τη γωνία. Χρησιμοποιώντας διορθωτική περιστροφή μπορείτε να περιστρέψετε οπτικά και να ευθυγραμμίσετε τη στρώση με την εικόνα. Επειδή ο μετασχηματισμός αντιστρέφεται, ή εκτελείται αντίστροφα, η εικόνα θα περιστραφεί με αρκετή γωνία για διόρθωση του σφάλματος.

15 μοίρες (Shift)

15 μοίρες (Shift) θα περιορίσουν την περιστροφή σε γωνίες διαιρέσιμες κατά 15 μοίρες.

4.5.5. Ο διάλογος ρύθμισης περιστροφής

Σχήμα 14.103. Ο διάλογος ρύθμισης περιστροφής

Ο διάλογος ρύθμισης περιστροφής

Γωνία

Εδώ μπορείτε να ορίσετε τη γωνία περιστροφής, από -180° έως +180°, δηλαδή 360°.

Κεντράρισμα X/Y

Αυτή η επιλογή επιτρέπει τον ορισμό της θέσης του κέντρου περιστροφής, αναπαριστάμενου από έναν σταυρό που περιβάλλεται από έναν κύκλο στην εικόνα. Με πάτημα και σύρσιμο σε αυτό το σημείο μπορείτε να μετακινήσετε αυτό το κέντρο ακόμα και έξω από την εικόνα. Προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης είναι το εικονοστοιχείο, αλλά μπορείτε να το αλλάξετε χρησιμοποιώντας την πτυσσόμενη λίστα.

Σχήμα 14.104. Το κέντρο περιστροφής

Το κέντρο περιστροφής

Η στρώση περιεστραμμένη γύρω από το κέντρο περιστροφής έξω από την εικόνα


Πλήκτρο επαναρύθμισης

Με αυτό το πλήκτρο, διαθέσιμο από το GIMP 2.10.10, μπορείτε να επαναφέρετε τις λαβές μετασχηματισμού πίσω στο αρχικό τετράγωνο σχήμα, διατηρώντας τον τρέχοντα μετασχηματισμό και το επίπεδο εστίασης. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε πιο σύνθετους μετασχηματισμούς κάνοντας τον μετασχηματισμό σε πολλά βήματα.

[Σημείωση] Σημείωση

You can also rotate layers with LayerTransformArbitrary Rotation…. See Τμήμα 7.49, «Ελεύθερη περιστροφή».