5.7. Paden en SVG-bestanden

SVG staat voor Scalable Vector Graphics oftewel schaalbare vectortekening en wordt steeds populairder als bestandsformaat voor vectortekeningen. In deze tekeningen worden onderdelen resolutie-onafhankelijk opgeslagen, in tegenstelling tot rasterafbeeldingen die uit gekleurde beeldpunten opgebouwd worden. GIMP is voornamelijk op rasterafbeeldingen gericht, maar paden worden beschreven als vectoren.

Fortunately, paths are represented in SVG files in almost exactly the same way they are represented in GIMP. This compatibility makes it possible to store GIMP paths as SVG files without losing any information. You can access this capability in the Paths dialog.

Dit betekent ook dat GIMP paden kan maken van SVG-bestanden die door andere programma's gemaakt zijn, zoals Inkscape, een populair open-source vectortekenprogramma. Dergelijke programma's hebben vaak geavanceerdere bewerkingsmogelijkheden voor paden dan GIMP en leveren zo een nuttige aanvulling op het teken-arsenaal. U kunt een SVG-bestand via het paden-dialoogvenster importeren.

Het SVG-formaat kent ook andere objecten dan alleen paden: het kent ondermeer figuren als vierkanten, rechthoeken,cirkels, ellipsen, regelmatige veelhoeken en nog veel meer. GIMP kan ze als paden in de afbeelding opnemen.

[Opmerking] Opmerking

GIMP kan SVG-bestanden niet alleen gebruiken om paden aan te maken, maar kan deze SVG-bestanden ook als GIMP-afbeeldingen openen op de gebruikelijke manier.