5.7. Camins i fitxers SVG

SVG, acrònim de «Scalable Vector Graphics», és un format de fitxer cada vegada més popular. S'utilitza per a desar gràfics vectorials, en els quals els elements gràfics són independents de la resolució, en contrast amb els gràfics de trama, en els quals els elements gràfics es representen en matrius de píxels. El GIMP és principalment un programa de gràfics de trama, però els camins són entitats vectorials.

Fortunately, paths are represented in SVG files in almost exactly the same way they are represented in GIMP. This compatibility makes it possible to store GIMP paths as SVG files without losing any information. You can access this capability in the Paths dialog.

It also means that GIMP can create paths from SVG files saved in other programs, such as Inkscape, a popular open-source vector graphics application. This is nice because dedicated vector editing programs have much more powerful path-manipulation tools than GIMP does. You can import a path from an SVG file using the Paths dialog.

El format SVG maneja molts altres elements gràfics a més dels camins: entre altres coses maneja figures com quadrats, rectangles, cercles, el·lipses, polígons regulars, etc. El GIMP no pot fer res amb aquestes entitats, però pot carregar-les com a camins.

[Nota] Nota

La creació de camins no és l'única cosa que pot fer el GIMP amb els fitxers SVG. També els pot obrir com a imatges del GIMP, de la manera habitual.