2.3. Dialoogvenster paden

Kijk bij Paragraaf 5, “ Paden als u niet weet wat een pad is.

Afbeelding 15.12. Het dialoogvenster Paden

Het dialoogvenster “Paden”

Het dialoogvenster Paden wordt gebruikt om paden te beheren, zodat u ze kunt maken of verwijderen, opslaan, converteren van en naar selecties, enz.

2.3.1. Het dialoogvenster activeren

Dit dialoogvenster is een dokbaar dialoogvenster; zie het gedeelte Paragraaf 2.3, “Koppelen van dialoogvensters” voor hulp bij het manipuleren ervan.

U kunt het openen:

 • From the main menu, as WindowsDockable DialogsPaths.

 • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabPaths.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the Paths dialog from the main menu: WindowsPaths.

2.3.2. Het dialoogvenster Paden gebruiken

Each path belongs to one image: paths are components of images just like layers. The Paths dialog shows you a list of all paths belonging to the currently active image: switching images causes the dialog to show a different list of paths. In multi-window mode, you can show the name of the active image at the top of the dock by choosing Show Image Selection from the Tab menu.

If you are familiar with the Layers dialog, you have a head start, because the Paths dialog is in several ways similar.

At the top, there are two Lock icons:

Lock Path

A path icon tells us whether editing the current path is locked (disabled) or not. Clicking the icon toggles between enabled and disabled.

[Opmerking] Opmerking

Until GIMP 2.10.32 this was called Lock Path Strokes. That name was considered ambiguous, because the term strokes is also used for stroking lines along a path, which this option does not change.

Lock Path Position

A cross with arrows icon tells us whether the current path position is locked (disabled) or not. When the path position is locked, the path can't be moved. Clicking the icon toggles between enabled and disabled.

The Paths dialog itself shows a list of all paths that exist in the image, with four items for each path:

Zichtbaarheid pad

Een pictogram met open ogen als het pad zichtbaar is of een lege ruimte als dit niet het geval is. Zichtbaar betekent dat een spoor van het pad op de afbeeldingsweergave wordt getekend. Het pad wordt niet daadwerkelijk weergegeven in de pixelgegevens van de afbeelding, tenzij het is omgetrokken of anderszins is gerenderd. Als u in de oogsymboolruimte klikt, wordt de zichtbaarheid van het pad in- en uitgeschakeld.

Paden vergrendelen

Een kettingsymbool wordt rechts van het oogsymbool weergegeven als het pad is gekoppeld voor bewerken, of een lege ruimte als dat niet het geval is. Gekoppeld betekent dat het deel uitmaakt van een reeks elementen (lagen, kanalen, enz.) die allemaal samen op dezelfde manier worden beïnvloed door transformaties (schalen, rotatie, enz.) die op een van hen worden toegepast. Als u in de ruimte van het kettingsymbool klikt, schakelt u de status transformatiekoppeling van het pad in.

Voorvertoning afbeelding

Een klein voorbeeld-pictogram met een schets van het pad. Als u op dit pictogram klikt en het naar een afbeelding sleept, wordt een kopie van het pad in die afbeelding gemaakt.

Pad naam

De naam van het pad, dat uniek moet zijn in de afbeelding. Dubbelklikken op de naam stelt u in staat om deze te bewerken. Als de naam die u maakt al bestaat, wordt er een nummer toegevoegd (bijvoorbeeld #1) om deze uniek te maken.

Als de lijst niet leeg is, is op elk moment een van de paden het actieve pad van de afbeelding, dat het onderwerp zal zijn van alle bewerkingen die u uitvoert met behulp van het dialoogvenstermenu of de knoppen onderaan: het actieve pad wordt opgelicht in de lijst. Als u op een van de andere klikt, wordt dat het actieve pad.

Als u met de rechtermuisknop op een item in de lijst klikt, opent u het menu Paden. U kunt het menu Paden ook openen via het tabbladenmenu van het dialoogvenster.

2.3.3. Knoppen

De knoppen onder aan het dialoogvenster Paden komen allemaal overeen met opties in het menu Paden (te openen door met de rechtermuisknop op een pad in de lijst te klikken), maar sommige hebben extra opties die kunnen worden verkregen door de wijzigingstoetsen ingedrukt te houden terwijl u op de knop drukt.

Nieuw pad

See New Path. Holding down Shift makes a new (empty) path with the last used values, without opening the New Path dialog.

Pad omhoog

See Raise Path. Holding down Shift moves the path to the top of the list.

Pad omlaag

See Lower Path. Holding down Shift moves the path to the bottom of the list.

Duplicate Paths

See Duplicate Paths.

Paths to Selection

Converts paths into a selection; see Paths to Selection for a full explanation. You can use modifier keys to set the way the new selection interacts with the existing selection:

Hulptoetsen Opdracht
Geen Bestaande selectie vervangen
Shift Aan selectie toevoegen
Ctrl Van selectie aftrekken
Shift+Ctrl Doorsnede met selectie.
Selectie naar pad

Holding down Shift brings up the Advanced Options dialog, which probably is only useful to GIMP developers.

Paint along the paths

See Stroke Paths. Holding down Shift strokes the path based on the last used values without opening the Stroke Paths dialog.

Pad verwijderen

Delete Path deletes the currently selected path.

2.3.4. Het contextmenu Paden

Afbeelding 15.13. Het contextmenu Paden

Het contextmenu “Paden”

Het menu Paden kan worden geopend door met de rechtermuisknop op een pad in de lijst in het dialoogvenster Paden te klikken of door het bovenste item ("Menu Paden") te kiezen in het Tab menu Paden. Dit menu geeft u toegang tot de meeste bewerkingen die werken op paden.

Edit Path

Edit Path is an alternative way to activate the Paths tool, used for creating and manipulating paths. It can also be activated from the Toolbox, or by using the keyboard shortcut B.

Padeigenschappen bewerken

Padattributen bewerken opent een klein dialoogvenster waarin u o.a. de naam van het pad kunt wijzigen. Dat kunt u ook doen door te dubbelklikken op de naam in de lijst in het dialoogvenster Paden.

Color Tag

Color Tag brings up a sub menu, similar to the one in the Layers Dialog, that allows you to select a color tag for the selected path.

Nieuw pad

Nieuw Pad maakt een nieuw pad, voegt het toe aan de lijst in het dialoogvenster Paden en maakt het actief in de afbeelding. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u een naam aan het pad kunt geven. Het nieuwe pad is gemaakt zonder ankerpunten, dus u moet het gereedschap Pad gebruiken om die toe te voegen voordat u er iets mee kunt doen.

Pad omhoog

Pad omhoog verplaatst het pad een stap omhoog in de lijst in het dialoogvenster Paden. De positie van een pad in de lijst heeft geen functionele betekenis, maar kan voor uzelf van nut zijn.

Pad omlaag

Met Pad omlaag wordt het pad een stap lager in de lijst in het dialoogvenster Paden verplaatst. De positie van een pad in de lijst heeft geen functionele betekenis, mogelijk kan het u helpen dingen georganiseerd te houden.

Pad dupliceren

Duplicate Path creates a copy of the active path, assigns it a unique name, adds it to the list in the Paths dialog, and makes it the active path for the image. The copy will be visible only if the original path was visible.

Pad verwijderen

Pad verwijderen verwijdert het huidige geselecteerde pad.

Zichtbare paden samenvoegen

Zichtbare paden samenvoegen neemt alle paden in de afbeelding die zichtbaar zijn (dus alles waar een open oog weergegeven wordt in het dialoogvenster Paden) en verandert ze in componenten van één pad. Dit kan handig zijn als je ze allemaal op dezelfde manier wilt belijnen, etc. Voor datzelfde doel kunt u ze ook tijdelijk koppelen.

Paths to Selection; Add Paths to Selection; Subtract Paths from Selection; Intersect Paths with Selection

These commands all convert the active paths into a selection, and then combine it with the existing selection in the specified ways. (Paths to Selection discards the existing selection and replaces it with one formed from the path.) If necessary, any unclosed components of the path are closed by connecting the last anchor point to the first anchor point with a straight line. The marching ants for the resulting selection should closely follow the path, but don't expect the correspondence to be perfect.

Selectie naar pad

Deze bewerking is op verschillende manieren toegankelijk:

 • From the main menu, as SelectTo Path

 • In het dialoogvenster Paden, als Selectie naar Pad.

 • From the Selection to Path button at the bottom of the Paths dialog.

Met Selectie naar pad wordt een nieuw pad gemaakt van de selectie van de afbeelding. In de meeste gevallen zal het resulterende pad de lijn van de marcherende mieren van de selectie volgen, maar de overeenkomst zal meestal niet perfect zijn.

Converting a two-dimensional selection mask into a one-dimensional path involves some rather tricky algorithms: you can alter the way it is done using the Advanced Options, which are accessed by holding down the Shift key while pressing the Selection to Path button at the bottom of the Paths dialog. This brings up the Advanced Options dialog, which allows you to set 20 different options and variables, all with cryptic names. The Advanced Options are really intended for developers only, and help with them goes beyond the scope of this documentation. Generally speaking, Selection to Path will do what you expect it to, and you don't need to worry about how it is done (unless you want to).

Fill Paths

Deze bewerking is op verschillende manieren toegankelijk:

 • From the main menu, as EditFill Paths…

 • From the Paths dialog menu, as Fill Paths….

 • From the Fill Path button in the Tool Options for the Paths tool.

Fill Path fills all areas delimited by the path with the current foreground color or currently selected pattern. See the section about Fill Path for more information.

Stroke Paths…

Deze bewerking is op verschillende manieren toegankelijk:

 • From the main menu, as EditStroke Paths…

 • From the Paths dialog menu, as Stroke Paths….

 • From the Paint along the path button at the bottom of the Paths dialog.

 • From the Stroke Path button in the Tool Options for the Paths tool.

Stroke Path renders the active path on the active layer of the image, permitting a wide variety of line styles and stroking options. See the sections about Stroke Path and Stroking for more information.

Copy Paths

Copy Paths copies the active path to the Paths Clipboard, enabling you to paste it into a different image.

[Tip] Tip

U kunt een pad ook kopiëren en plakken door het pictogram ervan vanuit het dialoogvenster Paden naar het scherm van de doelafbeelding te slepen.

[Opmerking] Opmerking

When you copy a path to an image, it is not visible. You have to make it visible in the Paths dialog.

Pad plakken

Paste Path creates a new path from the contents of the Path Clipboard, adds it to the list in the Paths dialog, and makes it the active path for the image. If no path has previously been copied into the clipboard, the menu entry will be disabled.

Export Paths

Export Paths… allows you to save a path to a file: it pops up a file save dialog that allows you to specify the file name and location. You can later add this path to any GIMP image using the Import Path command. The format used for saving paths is SVG: this means that vector-graphics programs such as Sodipodi or Inkscape will also be able to import the paths you save. See the Paths section for more information on SVG files and how they relate to GIMP paths.

Pad importeren

Import Path… creates a new path from an SVG file: it pops up a file chooser dialog that allows you to navigate to the file. See the Paths section for information on SVG files and how they relate to GIMP paths.