6.29. Crea una guia

L'ordre Crea una guia afegeix una guia a la imatge.

[Suggeriment] Suggeriment

Per a afegir guies a la imatge més ràpidament però amb menys precisió, feu clic i arrossegueu les guies des dels regles de la imatge i col·loqueu-les allà on vulgueu.

6.29.1. Activació de l'ordre

You can access this command from the main menu through ImageGuidesNew Guide

6.29.2. Opcions de «Crea una guia»

Al seleccionar Crea una guia, s'obre un diàleg que permet establir la direcció i la posició en píxels de la nova guia, amb més precisió que fent clic i arrossegant.

Figura 16.84. El diàleg de «Crea una guia»

El diàleg de «Crea una guia»

Direcció

Podeu triar la direcció de la guia, ja sigui horitzontal o vertical, amb la llista desplegable.

Posició

L'origen de les coordenades de la posició és al cantó superior esquerre.