6.30. Νέος οδηγός

The New Guide… command adds a guide to the image.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Μπορείτε να προσθέσετε οδηγούς στην εικόνα πιο γρήγορα, αλλά με λιγότερη ακρίβεια, πατώντας απλά και σύροντας οδηγούς από τους χάρακες της εικόνας και τοποθετώντας τους όπου θέλετε.

6.30.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through ImageGuidesNew Guide

6.30.2. Επιλογές του «Νέος οδηγός»

Όταν επιλέγετε Νέος οδηγός, ανοίγει ένας διάλογος, που επιτρέπει να ορίσετε την Κατεύθυνση και Θέση , σε εικονοστοιχεία, του νέου οδηγού με μεγαλύτερη ακρίβεια παρά χρησιμοποιώντας κλικ και σύρσιμο.

Σχήμα 16.82. Ο διάλογος «Νέος οδηγός»

Ο διάλογος «Νέος οδηγός»

Κατεύθυνση

Μπορείτε να επιλέξετε στο Κατεύθυνση του οδηγού, είτε Οριζόντια είτε Κάθετη, χρησιμοποιώντας την αναδυόμενη λίστα.

Θέση

Οι αρχικές συντεταγμένες για τη Θέση είναι η πάνω αριστερή γωνία του καμβά.