8.49. Undermenyen «Info»

Undermenyen Info inneheld operasjonar som gjev deg fargerelatert informasjon om biletet.

8.49.1. Aktivering av undermenyen

Du har tilgang til dette menyvalet på hovudmenyen via FargarInfo.

8.49.2. Innhaldet i undermenyen «Info»

Undermenyen har desse kommandoane: