8.49. El submenú «Informació»

Figura 16.223. El submenú «Informació»

El submenú «Informació»

El submenú Informació conté operacions que donen informació relacionada amb el color sobre la imatge.