8.4. Laplace

8.4.1. Oversyn

Figur 17.163. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «Laplace»


Dette filteret markerer alle skarpe overgangar i biletet ved å omforme dei til tynne linjer ved hjelp av ein såkalla Laplace-algoritme.

8.4.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersEdge-DetectLaplace….

8.4.3. Innstillingar

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

Desse innstillingane er omtalte i Del 2, «Felles eigenskapar».