12.11. Brukarhandbok

Figur 16.258. Undermenyen «Brukarhandbok» i menyen «Hjelp».

Undermenyen «Brukarhandbok» i menyen «Hjelp».

Kommandoen Brukarhandbok viser ein undermeny med lenkjer til fleire delar av handboka. Du opnar det ønskte emnet vd å klikka på aktuell lenkje. Avhengig av korleis du har sett opp hjelpeinnstillingar vil dette opna anten den lokale brukarhandboka eller brukarhandboka på nettet, anten i nettlesaren din eller i GIMP sin eigen hjelpelesar.