12.11. Εγχειρίδιο χρήσης

Σχήμα 16.259. Το υπομενού «Εγχειρίδιο χρήσης» του μενού Βοήθεια

Το υπομενού «Εγχειρίδιο χρήσης» του μενού Βοήθεια

Η εντολή Εγχειρίδιο χρήσης εμφανίζει ένα υπομενού που παραθέτει συνδέσμους σε πολλά μέρη του εγχειριδίου χρήσης. Πατώντας σε ένα από αυτά θα ανοίξει το επιθυμητό θέμα του εγχειριδίου χρήσης. Ανάλογα με τις προτιμήσεις βοήθειας θα ανοίξει είτε το τοπικό είτε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης, είτε στο πρόγραμμα περιήγησής σας, είτε στο πρόγραμμα περιήγησης βοήθειας του GIMP.