6.2. Duplikat

Kommandoen dupliser biletet lagar eit nytt bilete som er ein nøyaktig kopi av originalen, både med omsyn til lag, kanalar og banar. GIMP si utklippstavle og angreloggen vert ikkje endra.

[Notat] Notat

Eit duplikat av eit bilete er ikkje det same som ei ny vising av biletet. I menyvalet VisNy vising vert derimot alle endringar i originalbiletet også vist på den nye visinga.

6.2.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne kommandoen på hovudmenyen via BileteDupliser,

  • eller med snarvegen Ctrl+D.