6.2. Διπλασιασμός

Η εντολή Διπλασιασμός δημιουργεί μια νέα εικόνα που είναι ένα ακριβές αντίγραφο της τρέχουσας, με όλες τις στρώσεις, κανάλια και μονοπάτια. Το πρόχειρο του GIMP και το ιστορικό δεν επηρεάζονται.

[Σημείωση] Σημείωση

Μην συγχέετε ένα αντίγραφο εικόνας με μια νέα προβολή αυτής της εικόνας. Στο ΠροβολήΝέα προβολή, όλες οι αλλαγές περνάνε στην αρχική εικόνα.

6.2.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ImageDuplicate,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+D.