6.3. Modus

Undermenyen Modus inneheld kommandoar for å velja fargemodus for biletet.

6.3.1. Aktivering

Du har tilgang til denne kommandoen på hovudmenyen via BileteModus.

6.3.2. Innhald i undermenyen