7.9. Slett laget

Kommandoen Slett laget fjernar det aktive laget frå biletet.

7.9.1. Aktivering

  • You can access this command from the main menu through LayerDelete Layer.

  • I tillegg har du tilgang frå lagdialogen ved å velje Slett laget på lokalmenyen som kjem fram når du høgreklikkar, eller klikke på knappen Delete this Layer nedst i dialogvindauget.