7.9. Διαγραφή στρώσης

Η εντολή διαγραφή στρώσης διαγράφει την τρέχουσα στρώση από την εικόνα.

7.9.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through LayerDelete Layer.

  • Επιπλέον, στο διάλογο στρώσης, μπορείτε να το προσπελάσετε μέσα από διαγραφή στρώσης του αναδυόμενου μενού περιεχομένου, ή με κλικ στο κουμπί εικονιδίου Delete this Layer στον πάτο αυτού του διαλόγου.