7.18. Senk laget

Kommandoen Senk laget flyttar det gjeldande laget ein plass ned i lagstabelen.

Dersom det gjeldande laget alt er nedst i stakken, eller det berre er eitt lag, er denne kommandoen slått av.

7.18.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne oppføringa i hovudmenyen via LagStabelSenk laget,

  • eller ved å klikka på nedoverpila i lagdialogvindauget.