7.19. Laget til toppen

Kommandoen Laget til toppen flyttar det gjeldande laget i til topps i lagstabelen. Dersom det aktive laget alt er øvst, vil denne kommandoen vera slått av. Dersom det aktive laget er nedst og utan alfakanal er det uråd å løfte dette laget før du legg til alfakanal.

7.19.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne oppføringa i hovudmenyen via LagStabelLaget til toppen,

  • eller ved å halda nede Shift-tasten medan du klikkar på oppoverpila i lagdialogvindauget.