7.24. Flett lagmaske

The Apply Layer Mask command merges the layer mask with the current layer. The transparency information in the layer mask is transferred to the alpha channel, that is created if it doesn't exist, and the layer mask is removed.

If the active layer does not have a layer mask, this menu entry is disabled.

See the Layer Masks section for more information.

7.24.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagMaskeBruk lagmaske

  • eller frå menyen som sprett opp når du høgreklikkar på det aktive laget i lagdialogvindauget.