7.24. Εφαρμογή μάσκας στρώσης

Η εντολή Εφαρμογή μάσκας στρώσης συγχωνεύει τη μάσκα στρώσης με την τρέχουσα στρώση. Οι πληροφορίες διαφάνειας στη μάσκα στρώσης μεταφέρονται στο κανάλι άλφα, που δημιουργήθηκε εάν δεν υπάρχει και η μάσκα στρώσης αφαιρείται.

Εάν η ενεργή στρώση δεν διαθέτει μάσκα στρώσης, αυτή η καταχώρηση μενού απενεργοποιείται.

Δείτε την ενότητα Μάσκες στρώσης για περισσότερες πληροφορίες.

7.24.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through LayerMaskApply Layer Mask,

  • ή από το αναδυόμενο μενού που παίρνετε με δεξί κλικ στην ενεργή στρώση στο διάλογο στρώσεων.