7.20. Laget til botnen

The Layer to bottom command lowers the active layer to the bottom of the layer stack.

If the active layer is already at the bottom of the stack or if there is only one layer, this menu entry is disabled.

7.20.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagStabelLaget til botnen

  • eller ved å halde nede Shift-tasten medan du klikkar på nedoverpila i lagdialogen.