7.54. Endra storleiken på laga til utvalet

Kommandoen Endra lagstorleiken til utvalet gjer det valde laget like stort som omrisset av utvalet ved å fjerna striper der innhaldet er fullstendig umarkert. Område som er delvist markerte vert ikkje klipt bort.

Menyoppføringa er slått av viss det ikkje er noko utval.

Figur 16.124. Bruk av «Endra storleiken på laga til utvalet»

Bruk av «Endra storleiken på laga til utvalet»

Til venstre: Før beskjeringa. Laget har eit utval med mjuk kant.

Til høgre: Etter beskjeringa. Ugjennomsiktige pikslar er ikkje skorne bort sjølv om dei er berre delvis gjennomsiktige.


7.54.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne oppføringa i hovudmenyen via LagEndra lagstorleiken til utvalet.