7.55. Beskjer laget til innhaldet

Kommandoen Beskjer laget til innhaldet finn sjølv ut korleis dei valde laga skal klippast. Dette i motsetnad til beskjeringsverktøyet eller Endra lagstorleiken til utvaletsom let deg bestemme kva for deler av biletet som skal skjerast bort.

Kommandoen ser etter størst mogleg einsfarga område rundt ytterkantane av laget og fjernar deretter dette området. Teknikken er å skanne laget langs ei vassrett linje og ei loddrett linje heilt til han finn ein annan farge, uavhengig av kor gjennomsiktig denne fargen er.

Kommandoen er kanskje mest nyttig for å krympe eit lag slik at det passar eit subjekt som forsvinn i ein stor, einsfarga bakgrunn.

Figur 16.125. Eksempel på «Beskjer laget til innhaldet»

Eksempel på «Beskjer laget til innhaldet»

Før bruk av «Klipp laga til innhaldet»

Eksempel på «Beskjer laget til innhaldet»

Etter bruk av «Beskjer laget til innhaldet»: Det aktive laget, øvst, er skore ned til storleiken på sirkelen det inneheld. Laget har vorte mindre og dei ubrukte områda gjort gjennomsiktige slik at dei grøne og gule fargane i dei underliggande laga vert synlege.


7.55.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne oppføringa i hovudmenyen via LagBeskjer laget til innhaldet.