6.14. Standard for dialogvindauga

Figur 15.97. Standard for dialogvindauget

Standard for dialogvindauget

Denne sida vert brukt til å tilpassa parametera for dialogvindauge.